Zaključek javne razprave o predlogu Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Datum: 07. 10. 2015

Zaključek javne razprave o predlogu Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic


Osnovni namen predloga zakona, ki je bil v javni razpravi do konca septembra 2015, je oblikovanje ustreznega pravnega okvira za kolektivno upravljanje pravic, ki bo zagotovil boljše upravljanje in večjo preglednost delovanja kolektivnih organizacij na splošno, s tem pa bo država tudi izpolnila nalogo o implementaciji direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2014/26/EU.
V IPF smo že po sprejetju direktive, torej v začetku leta 2014, ugotavljali, da v pretežni meri oziroma skoraj v celoti že izpolnjujemo postavljene zahteve. Pripravili smo natančen pregled zahtev, ki jih prinaša direktiva in označili katere od njih izpolnjujemo. Pregled prilagamo in vas vabimo, da si ga ogledate.

Predlog zakona si lahko še vedno ogledate na spletni povezavi
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/gospodarsko_pravo_in_intelektualna_lastnina/ZKUASP.pdf

 

IPF izpolnjevanje določil EU direktive