Danes praznuje vaše intelektualno delo

Datum: 26. 04. 2016

26. april je od leta 2000 svetovni dan intelektualne lastnine. Pred 46 leti je na ta dan začela veljati Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, s katero države članice Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) dvigujejo zavest o njenem pomenu ter prispevku izumiteljev in umetnikov v naši družbi.

Letošnji svetovni dan intelektualne lastnine je namenjen prihodnosti kulture v digitalni dobi: kako jo ustvarjamo, do nje dostopamo in financiramo. Pri tem so v WIPO dali poseben poudarek podpornemu okolju – uravnoteženemu in fleksibilnemu sistemu zaščite intelektualne lastnine, ki ustvarjalcem v kreativni industriji in avtorjem zagotavlja dostojno plačilo za delo, s katerim lahko ustvarjajo naprej. Pogodba za izvajalce in proizvajalce fonogramov Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, poimenovana WPPT, iz leta 1996 se še posebej ukvarja s pravicami izvajalcev (igralci, pevci, glasbeniki…) in producentov v digitalnem okolju ter jim zagotavlja primerno obravnavo pri izplačilih.

Od kod pravica izvajalcev in proizvajalcev fonogramov?

Pravica izvajalcev in proizvajalcev fonogramov do nadomestila za javno uporabo glasbe je bila s podpisom Rimske konvencije priznana mnogo prej, leta 1961. Slovenija jo je v nacionalno zakonodajo vključila šele dobrih 30 let kasneje, ko so bile leta 1995 pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

IPF vas zastopa že 16 let

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF) je bil ustanovljen že leta 1997, novembra leta 2000 pa je od Urada RS za intelektualno lastnino prejel dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji. Danes združujemo že več kot 2000 izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, skupno pa na področju Slovenije neposredno ali prek bilateralnih sporazumov pokrivamo več kakor 500.000 domačih in tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.