Imenovanje direktorja

Datum: 01. 05. 2016

Obveščamo vas, da je Svet IPF na svoji 5. seji dne 11. 04. 2016 sprejel sklep, da Viljemu Marjanu HRIBARJU z dnem 30. 04. 2016 preneha mandat vršilca dolžnosti direktorja/zakonitega zastopnika zavoda IPF in se mu za čas od 01. 05. 2016 dalje podeljuje mandat direktorja/zakonitega zastopnika zavoda IPF.