Dobrodošla pomoč za glasbenike in organizatorje prireditev v Mariboru

Datum: 17. 02. 2016

IPF ima v Mariboru Info točko, kjer bodo glasbeniki in uporabniki glasbe lahko izvedeli vse o pravicah in obveznostih pri ustvarjanju ali predvajanju glasbe

Maribor, 17. februar – IPF je januarja v Mariboru odprl prvo Info točko. V središču drugega največjega slovenskega mesta, na Partizanski cesti, lahko glasbeniki in proizvajalci fonogramov uredijo prijavo svojih del, uporabniki pa med drugim dobijo vse informacije o prijavah prireditev in poslovnih prostorov, kjer uporabljajo glasbo. S prisotnostjo v Mariboru želijo v IPF-u prispevati k dvigu zavesti in k večjemu spoštovanju intelektualne lastnine glasbenikov.

IPF – Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, je poleg svoje osrednje pisarne v Ljubljani januarja odprl prvo Info točko v Mariboru. Za prihod v drugo največje slovensko mesto, ki se ponaša z bogato glasbeno tradicijo in še danes mnogimi uveljavljenimi glasbeniki, so se odločili zaradi želje po dvigu zavesti ob uporabi glasbe domačih in tujih izvajalcev: »Svoje delo želimo približati našim članom – glasbenikom in proizvajalcem fonogramov, ki vsako ustvarjeno delo prijavijo v našo bazo in ob predvajanju na radiu, prireditvah, v lokalih za to prejemajo ustrezno nadomestilo. Ob tem želimo uporabnikom glasbe - lastnikom lokalov, poslovnih prostorov in organizatorjem prireditev, omogočiti večjo dostopnost do najbolj iskanih informacij in pomoč pri urejanju zakonsko predpisanih razmerij z našo organizacijo,« pojasnjuje v. d. direktorja IPF Viljem Hribar.

Info točko IPF se nahaja v samem središču Maribora, v prostorih Založbe Obzorja, na Partizanski cesti 5, I. nadstropje. Svetovalci na vprašanja odgovarjajo vsak tretji četrtek v mesecu med 10. in 14. uro. Ta se pri glasbenikih najpogosteje nanašajo na glasbene sorodne pravice. »Razložimo jim, kdo je avtor in kdo izvajalec ali proizvajalec fonograma, kakšne pravice jim pripadajo ter zakaj je smotrno, da se prijavijo v IPF. Ponudili jim bomo obrazce za prijavo izvajalca oz. proizvajalca in obrazec za prijavo fonograma ter jim pomagali pri izpolnjevanju. Prav tako jim bomo v pomoč pri vseh drugih vprašanjih, povezanih z njihovim ustvarjanjem in našim delom,« pojasnjujejo v IPF-u.

Nova Info točka IPF je dobrodošla novost za vse, ki uporabljajo glasbo kot kuliso v svojem poslovnem prostoru ali jo predvajajo na prireditvah. »Tukaj se najpogosteje srečujemo z vprašanji, zakaj moram prijaviti IPF-u, če v lokalu predvajam glasbo, zakaj in kdaj je treba prijaviti prireditev, kjer vrtijo glasbo, npr. z računalnika. Prav tako uporabniki potrebujejo razlago tarif, ki določajo višino plačila nadomestila in pri izpolnjevanju zahtevanih obrazcev,« dodajajo v IPF-u. Ob uporabi glasbe, ki sodi med intelektualno lastnino glasbenikov in proizvajalcev fonogramov, namreč slovenska zakonodaja nalaga prijavo uporabe organizaciji, ki ji je država dala dovoljenje za uveljavljanje teh pravic, t. j. IPF-u.

Več informacij: Viljem Hribar, v. d. direktorja, IPF

E: info@ipf.si, T: 01/52 72 930