Sodelujte in povejte svoje mnenje – do 4. marca 2016 se lahko prijavite v delovno skupino za pripravo predlogov sprememb Pravilnika o delitvi nadomestil izvajalcev

Datum: 25. 02. 2016

Osnovni namen vsake kolektivne organizacije je zbiranje nadomestil in razdeljevanje zbranih nadomestil upravičencem. Način delitve nadomestil izvajalcem v IPF-u določa Pravilnik o delitvi nadomestil izvajalcem, ki je osnova za vse obračune in izplačila ter zato še kako pomemben za vsakega izmed vas. Na zadnji seji skupščine izvajalcev je bilo obravnavanih kar nekaj pobud za spremembe pravilnika in dana pobuda za oblikovanje delovne skupine, ki bo pretresla prispele predloge in morda oblikovala nove. Vabimo vas, da se tej skupini pridružite. Rok za prijavo za sodelovanje je 4. marec.

Na zadnji seji skupščine glasbenih izvajalcev IPF je bila ena od pomembnih točk sprememba Pravilnika o delitvi nadomestil izvajalcev. Prav ta temeljni dokument za delitev zbranih sredstev je ključna podlaga našemu delovanju in delitvi sredstev, ki jih zberemo. Nekateri naši člani so že na skupščini podali različne poglede in predloge, ki jih lahko preberete v zapisniku skupščine na portalu Admiss.

Povejte svoje mnenje

Zaradi pomembnosti obravnavane tematike, se je skupščina izvajalcev odločila, da vas povabi v delovno skupino za oblikovanje sprememb. Želimo pridobiti čim širše mnenje vseh članov. V delovno skupino se lahko prijavite in aktivno sodelujete ali predloge oddate v pisni obliki: info@ipf.si, z zadevo »Spremembe PODN«. ROK za prijavo in posredovanje predlogov je 4. marec.

Vaša mnenja so izjemno pomembna, zato sodelujte pri oblikovanju naše skupne prihodnosti.