Vaše mnenje je pomembno – delite ga z nami v IPF anketi!

Datum: 01. 03. 2016

IPF neprenehoma izboljšuje svoje delovne procese, za naš nadaljnji razvoj pa je zelo pomembno vaše zadovoljstvo z našim delom. Pripravili smo ANKETO, s katero želimo še izboljšati sodelovanje z vami in se približati vašim pričakovanjem. Vljudno vas prosimo, da na vprašanja odgovorite in nam pomagate, da v letu 2016 še utrdimo in izboljšamo naše sodelovanje. Anketa vam bo vzela le nekaj minut.

Anketa je anonimna in se nahaja na povezavi https://www.ipf.si/ipf/ankete/.

 

Sodelujte v delovni skupini za pripravo predlogov sprememb Pravilnika o delitvi nadomestil izvajalcev

Način delitve nadomestil izvajalcem v IPF-u določa Pravilnik o delitvi nadomestil izvajalcem, ki je osnova za vse obračune in izplačila. Na zadnji seji skupščine izvajalcev je bilo obravnavanih kar nekaj pobud za spremembe pravilnika in za oblikovanje delovne skupine.

Želimo pridobiti čim širše mnenje vseh članov, zato se lahko prijavite v delovno skupino in aktivno sodelujete ali pa predloge oddate v pisni obliki na elektronski naslov info@ipf.si z navedbo zadeve »Spremembe PODN«. ROK za prijavo in posredovanje predlogov je 4. marec.