Sprememba radijskih kvot večja priložnost za uveljavljene in nove slovenske glasbene izvajalce

Datum: 02. 03. 2016

IPF pozdravlja sprejete spremembe Zakona o medijih o kvotah predvajane slovenske glasbe na radijskih postajah. Za nas, kot kolektivno organizacijo, ki ščiti ves svetovni repertoar, predvsem pa slovenske glasbene izvajalce, je pomembno, da bodo prav ti dobili več možnosti za predstavitev skladb v bolj poslušanih radijskih terminih ter da se na sistemski ravni ustvarja mehanizem za podporo novi glasbeni produkciji fonogramov in domačim izvajalcem. Pomembno je, da se je predlagatelj sprememb pri podlagi za sprejete spremembe opiral tudi na lestvico in analize IPF-a, ki meri uporabo fonogramov in tudi predvajanje slovenske glasbe na radijskih postajah.

Več priložnosti za slovenske glasbenike
Po včerajšnjem sprejetju sprememb Zakona o medijih v Državnem zboru Republike Slovenije smo v IPF-u zadovoljni, saj sprememba medijske zakonodaje prinaša več prostora za slovenske glasbene izvajalce v dnevnem času na radijskih programih. Vsi akterji v glasbeni industriji lahko z različnimi mehanizmi vzpostavimo dobro podporno okolje, v katerem bo nastajala kakovostna domača produkcija. Kvote so le eden od mehanizmov za spodbujanje glasbenega ustvarjanja. Želimo si, da bodo prinesle več glasbenih dogodkov za slovenske izvajalce in večjo prepoznavnost pri publiki, kar še posebej velja za mlajše glasbenike, ki se prebijajo na sceno.

Predlagali smo še druge spremembe
Kvote niso edina stvar znotraj predmetnega zakona, ki je vredna podpore. Predlagali smo nekatere spremembe, ki celostno urejajo področje medijev, koncentracije medijskega prostora ter pogoje in način delovanja medijev v razmerju s kolektivnimi organizacijami, predvsem na področju poročanja o uporabi vsebin in plačevanju nadomestil za tovrstno uporabo. Nedopustno je, da imetniki pravic ne prejmejo ustreznega plačila za uporabo svojih del, ki jih uveljavljajo in ščitijo kolektivne organizacije, predvsem zaradi pomanjkanja zakonskih rešitev. Pogovori se tako morajo nadaljevati z namenom doseganja željenih rezultatov in ciljev, predvsem pa s ciljem zaščite glasbenih ustvarjalcev in domače glasbene ustvarjalnosti.

IPF ima merodajne podatke o glasbi
V času javne debate o spremembah zakona je bil zelo pogosto uporabljen podatek IPF-a, ki smo ga posredovali v lanskem letu. Ob razglasitvi največkrat predvajane skladbe na radijskih programih smo pripravili posebno lestvico predvajane slovenske glasbe na radijskih postajah med 6.00 in 20.00 uro, ki si jo lahko ogledate na povezavi https://www.ipf.si/media/1173/top_rp_2014.pdf, podatki po mesecih za celotno leto 2015 pa so objavljeni na povezavi https://www.ipf.si/ustvarjate-glasbo/lestvice/slovenska-glasba-predvajana-med-6-in-22-uro-na-radijskih-programih/. Takšne lestvice oziroma analize so pomemben instrument pri ugotavljanju dejanskega stanja v panogi, z njimi pa IPF uresničuje tudi svoje poslanstvo podpore slovenskim glasbenim izvajalcem.