IPF pridobil certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015!

Datum: 19. 07. 2016

V IPF-u se nenehno trudimo nadgraditi kakovost svojega dela. Zato vam z veseljem sporočamo, da smo kot prva kolektivna organizacija v Sloveniji in ena redkih v Evropi, pridobili certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, s katerim smo za način organizacije dela, poslovanja, učinkovito delovanje in druga področja dela sprejeli zaveze, ki nam bodo pomagale dodati novo kakovost pri delu z vami, našimi člani, uporabniki glasbe in drugimi poslovnimi partnerji.

Certifikat ISO 9001:2015 je v mednarodnem poslovnem okolju uveljavljen standard, ki je v mnogih panogah postal osnoven dokaz sposobnosti organizacije za izpolnjevanje pričakovanih zahtev odjemalcev. V IPF-u ga vidimo kot orodje za uspešno in učinkovito delovanje. Primeri podobnih organizacij in mnogih podjetij kažejo, da dosledna uporaba smernic zagotavlja nenehno izboljševanje delovanja. Certifikat ISO 9001:2015 je standard, ki organizacijam pomembno olajša, v nekaterih primerih pa celo omogoči dostop na različne trge, in prispeva k njihovemu uspehu na le-teh.

 

Več za upravičence

S sledenjem smernicam, ki jih predpisuje certifikat ISO 9001:2015, bomo še bolj zagotavljali transparentnost odločitev glede razvoja novih projektov in spremljanja ključnih kazalcev uspešnosti poslovanja. Pričakujemo, da bo to pomembno vplivalo na še učinkovitejši nadzor nad stroški poslovanja, kar pa bo po naših pričakovanjih posledično generiralo večjo delilno maso za vse upravičence.