Opravljeni so obračuni nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2015 in končna poračuna za leto 2010

Datum: 11. 07. 2016

Spoštovane upravičenke in spoštovani upravičenci!

V skladu z letnim načrtom za leto 2016 in skladno s pravilnikoma o delitvi nadomestil ter sprejetimi sklepi, smo na podlagi podatkov o javni priobčitvi fonogramov za posamezno obračunsko obdobje za izvajalce in proizvajalce fonogramov opravili obračuna nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2015 in končna poračuna za leto 2010.

Podlaga za obračune: v obračune so zajete najmanj prijave posnetih izvedb, ki smo jih prejeli do 31. marca 2016. Če so bili v obravnavanih obračunskih letih uporabljeni fonogrami, pri katerih je upravičenec sodeloval, mu za javno priobčitev pripada del nadomestila, ki smo ga v tistih letih zbrali.

Koliko sredstev smo delili? Sredstva se v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil delijo na dva enaka dela in sicer med izvajalce in proizvajalce fonogramov. Skupna delilna masa za leto 2015 znaša 1.697.942 €, sredstva za delitev pa so zmanjšana za 194.950 €, kolikor so znašale odprte terjatve na dan 21. 6. 2016. Na podlagi sklepov skupščin so se delilni masi za leto 2015 prištela sredstva razmejitve stroškov v višini 522.089 €, zmanjšala pa za dele razmejitev, ki smo jih opravili v letih 2013, 2014 ter 2015 in sicer v višini 473.170 €. Sredstva za delitev za leto 2015 tako znašajo 1.551.911 €. Ob končnih poračunih za leto 2010 je bilo za izvajalce in proizvajalce fonogramov razdeljenih še 35.976,38 € dodatno izterjanih nadomestil.

V letu 2015 se je zelo povečalo število prijavljenih prireditev in posledično tudi število prejetih sporedov uporabljenih del. Zaradi navedenega bodo razredi, ki vključujejo nadomestila z naslova prireditev, obračunani naknadno, ko bodo dokončno obdelani vsi sporedi.

Poleg rednega obračuna za leto 2015 in končnega poračuna za 2010 za izvajalce, smo v skladu s sprejetimi sklepi za izvajalce opravili še poseben obračun promocijskega sklada iz zastaranih terjatev po izvedenem končnem obračunu za leto 2010 v višini 80.000 €.

Če skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil (10 EUR), in že razpolagamo z vsemi osebnimi podatki potrebnimi za nakazilo, bodo nadomestila izplačana predvidoma 15. julija 2016. Če je upravičenec že prejel nadomestila za pretekla obračunska obdobja, bo izplačana razlika med obračunanim in že prejetim zneskom. Vse, ki izstavljajo račune, pa prosimo, da na podlagi priloženega finančnega obvestila račun čimprej izdajo. Računi bodo praviloma plačani v 30 dneh po prejemu.

Izpis lastnih obračunskih podatkov in natančnejše poročilo o opravljenih obračunih si bodo upravičenci lahko ogledali v spletni aplikaciji ADMISS po 25. juliju 2016.

Upravičenec ima pravico v roku 90 dni od objave obvestila o izvedenem obračunu na spletnem mestu IPF Strokovnemu svetu podati pisni zahtevek za naknadni obračun, dopolnilo obračuna ali popravek obračuna, če meni, da mu nadomestilo ni bilo obračunano oz. če meni, da mu je bilo nadomestilo obračunano nepravilno.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 930 in na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si.

Želimo vam veliko uspeha pri nadaljnjem ustvarjanju in vas lepo pozdravljamo!