Ali boste svoj dogodek popestrili z uporabo glasbenih posnetkov?

Datum: 27. 06. 2016

Smo v času številnih prireditev, zato se organizator marsikdaj znajde pred vprašanjem, komu jo mora prijaviti, če uporablja posneto glasbo (ne glede na vir predvajanja, npr. zgoščenka, plošča, računalnik, spletni servis, radio ali drugi viri). V skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah je takšno prireditev potrebno predhodno prijaviti IPF-u. To velja tudi za primere, kadar se uporablja t. i. playback ali matrica.


Ugodnejše nadomestilo ob upoštevanju določenih pogojev

Nadomestilo je lahko nižje, če je prireditev prijavljena vsaj 10 dni pred začetkom, podatke za obračun nadomestila pa IPF prejme v 15 dneh po dogodku.

Popust je odvisen tudi od vrste prireditve. Organizatorji največkrat prirejajo prireditve, kjer posneta glasba ni ključnega pomena. To so npr. koncerti izvajalcev v živo, kjer se fonogrami predvajajo med odmori, promocije, delavnice itd ... Nadomestilo se v tem primeru obračuna glede na število obiskovalcev prireditve, pri čemer je, kot je navedeno zgoraj, pomembna tudi pravočasna oddaja obrazcev. Spodaj je primer diskontirane tarife, ki se uporablja za prireditve, kjer posneta glasba ni ključnega pomena.

 Št. obiskovalcev 

 Nadomestilo po diskontirani tarifi brez DDV 

 do 300

 30 €

 301 – 1.000

 70 €

 1.001 – 2.000

 130 €

 2.001 – 6.000

 180 € 


Kako prijaviti prireditev?

Prireditev prijavite z obrazcem Prijava prireditve. Po prejemu prijave na IPF-u organizator prejme obrazec Spored in osnova za odmero nadomestila, ki ga mora IPF-u v celoti izpolnjenega posredovati v 15 dneh po prireditvi. Več informacij lahko preberete še v letaku in brošuri, ki smo ju pripravili za uporabnike glasbe.


Več informacij

Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 01/ 52 72 930 vsak delovni ponedeljek, sredo in petek, med 10. in 12. uro in med 13. in 15. uro, ali po elektronski pošti na naslovu prireditve@ipf.si.