Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in nadomestil za uporabo komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih radijskih in televizijskih programih

Datum: 28. 11. 2016

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) poziva reprezentativno združenje uporabnikov, ki opravljajo kabelsko retransmisijo, k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in nadomestil za uporabo komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih radijskih in televizijskih programih.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje do 15.12.2016 na naslov IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.