Prvo vabilo k pogajanjem za spremembo točke 1, 5. člena Skupnega sporazuma ...

Datum: 28. 11. 2016

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) poziva reprezentativno združenje uporabnikov k pogajanjem za spremembo Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena (v nadaljevanju: Sporazum), in sicer:

- v točki 1 , 5. člena Sporazuma, v delu, ki določa rok za prijavo prireditev - 10 dni.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva na naslov IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.