Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah študentskih organizacij

Datum: 28. 11. 2016

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) poziva reprezentativno združenje uporabnikov k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialno izdanih fonogramov na prireditvah študentskih organizacij.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva na naslov IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.