Svetovno združenje IFPI, kolektivne organizacije in predstavniki proizvajalcev fonogramov na posvetu v Ljubljani

Datum: 28. 10. 2016

IPF je ob podpori mednarodne organizacija proizvajalcev fonogramov IFPI v Ljubljani gostil osmo regionalno konferenco. Na njej so udeleženci iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Albanije, Kosova in Makedonije izmenjali aktualne izkušnje in prakse pri zbiranju nadomestil.

Kolektivne organizacije, ki zastopajo proizvajalce fonogramov, so v Ljubljani 27. oktobra 2016 na regionalni konferenci predstavile načine zbiranja in deljenja nadomestil ter izzive, s katerimi se srečujejo pri uresničevanju svojega poslanstva. Če je sistem kolektivnega uveljavljanja sorodnih pravic proizvajalcev fonogramov v Sloveniji in na Hrvaškem že na zavidljivo visokem nivoju, se v Makedoniji ter Bosni in Hercegovini tega šele dobro lotevajo. Makedonska organizacija MMI je trenutno ostala brez dovoljenja za kolektivno uveljavljanje, kolektivna organizacija Fonogram iz Bosne in Hercegovine pa šele dobro začenja z uresničevanjem svojega poslanstva.

 IFPI posvet


IPF dela dobro

IPF je v svoji predstavitvi opisal skladnost poslovanja s standardom »IFPI Code of Conduct« in s Priporočili za delitev nadomestil imetnikom pravic. Ugotovitev na konferenci je bila, da IPF praktično že izpolnjuje navedena pravila in usmeritve, v nekaterih točkah celo strožje, kot jih predvidevata direktiva Evropske unije ali lokalna zakonodaja. Kot predstavniki drugih držav so tudi strokovni sodelavci IPF izpostavili težave in prepreke, s katerimi se soočajo pri urejanju tarif, v sodnih postopkih in v tolmačenju lokalne zakonodaje ter predstavili nekatere akcijske ukrepe.

 


Mednarodno delovanje za koristi imetnikov pravic

Vključenost v mednarodne organizacije, kot je IFPI, je pomembna prednost za IPF in upravičence, ki jih zastopa, saj se z izmenjavo informacij in praks mnogo lažje dosegajo nameni uveljavljanja pravic v korist imetnikov. S pristopom v mednarodne projekte, naprimer k VRDB (enotni svetovni bazi posnetih izvedb) ali kot lokalni izdajatelj ISRC kod za posnetke, je IPF v ospredju aktivnosti mednarodnih združenj, katerih cilj je čim učinkovitejše, stroškovno ugodno in hitro izplačevanje nadomestil imetnikom pravic.

IFPI posvet