IPF podpisal novi sporazum za študentske prireditve

Datum: 27. 09. 2017

IPF je s Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) podpisal novi sporazum, ki ureja določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov v okviru študentskih prireditev, organiziranih s strani organizacij in drugih interesnih oblik povezovanja študentov, združenih v ŠOS. Gre za že tretji tovrstni sporazum, ki ga je IPF sklenil s krovnimi organizacijami v Sloveniji.

Skupni sporazum, ki ga je IPF podpisal s ŠOS, določa nižji obračun nadomestila za uporabo fonogramov na študentskih prireditvah, kjer je posneta glasba ključni sestavni del programa oziroma se uporablja kot del prireditve. Nov obračun nadomestil bo zajemal prireditve, ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov, nastopi, kjer izvajalci nastopajo na posneto glasbo, plesni nastopi, revije, gledališki nastopi, predstave ter druge podobne prireditve, na katerih je uporaba fonogramov ključnega pomena za njihovo izvedbo.

Podpis sporazuma s ŠOS


Zaključek enoletnih prizadevanj
IPF si skozi leta intenzivno prizadeva za sklenitev sporazumov s krovnimi organizacijami, ki združujejo različna društva. Tako smo v letu 2016 z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zvezo kulturnih društev in Zvezo društev upokojencev Slovenije sklenili novi skupni sporazum, ki zajema obračun nadomestila za prireditve v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev. Prav tako so se že lani začela pogajanja s Študentsko organizacijo Slovenije, v katera sta obe strani vložili veliko napora, da je prišlo do uskladitve vseh pričakovanj. Nov sporazum bo to stanje zagotovo izboljšal.