Vabilo na sejo Skupščine IPF

Datum: 06. 10. 2017

Spoštovani člani,

vabimo vas na sejo Skupščine IPF. Vabilo in predlogi sklepov so na voljo na spodnjih povezavah:

 

Vabilo na sejo Skupščine IPF

Predlogi sklepov

 

DOLOČILA, VEZANA NA SKLIC SKUPŠČINE

 

Posebna opozorila

Navzočnost ob začetku seje je zaradi ugotavljanja sklepčnosti nujna. Člani, ki bodo zamudili začetek seje, ne bodo mogli sodelovati pri odločanju.

V skladu s 45. členom statuta morajo člani svojo udeležbo na seji skupščine prijaviti pisno ali osebno v času uradnih ur kolektivne organizacije najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred sejo skupščine, pri čemer šteje najava za pravočasno le, v kolikor jo kolektivna organizacija prejme do izteka uradnih ur na dan, ko izteče rok, v kolikor pa rok izteče na nedelovni dan, pa mora kolektivna organizacija najavo prejeti v času uradnih ur na dan pred iztekom navedenega roka.

 

Gradiva

Gradiva za sejo skupščine so objavljena v spletni aplikaciji ADMISS (https://admiss.ipf.si/), v času uradnih ur pa jih po predhodni najavi lahko prevzamete tudi na sedežu IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

 

Pooblastila

Pooblaščenec predloži pooblastilo kolektivni organizaciji najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred zasedanjem skupščine, tudi če je njegovo pooblastilo za zastopanje generalno. Navodila pooblaščencu morajo biti jasno razvidna iz pooblastila.

Priglasitve pooblastil, ki jih kolektivna organizacija prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz tega odstavka, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.