Odziv na kampanjo YouTube: IZJAVA ZA JAVNOST

Datum: 18. 12. 2018

Objavljamo izjavo za javnost, ki se ji pridružuje tudi Združenje fonogramske industrije Slovenije, še posebej kot odziv na kampanjo YouTube.

Z zavedanjem, kako nujno potrebna je vzpostavitev evropske regulacije na področju, ki ga ureja Copyright direktiva, smo pozdravili septembrsko odločitev evropskih poslancev, s katero so z veliko večino podprli dopolnjeni predlog.

Glavnina ustvarjenega prihodka za glasbene ustvarjalce se je, povsem pričakovano in logično,  preselila na internet, kjer pa nelojalna konkurenca, kot npr. YouTube, že uničuje in bo brez ustrezne regulative tudi v prihodnje uničevala vse namenske ponudnike varovanih vsebin, na katerih bi lahko ustvarjalci sami postavljali pogoje prodaje in se kot vse druge dejavnosti enakovredno postavili na trg.

Stanje brez ustrezne regulacije bo v Evropi pripeljalo do uničenja namenskih platform, ki legalno proti plačilu ponujajo varovane vsebine.

Z dejanskimi številkami lahko pokažemo na resnost problematike: po pridobljenih podatkih naša trenutno ena najbolj aktualnih glasbenih skupin Siddharta za 4.000.000 ogledov na YouTube prejme v Republiki Sloveniji skupno nadomestilo (bruto znesek, ki si ga nato še delita skupina in glasbena založba) v višini 4 EUR na leto.

 

 

YouTube kampanja proti Členu 13 Direktive o avtorskih pravicah kaže na pomanjkanje spoštovanja demokratičnega postopka EU pri pripravi zakonodaje.

O reviziji direktive se razpravlja že več kot štiri leta in vse tri glavne inštitucije Evropske unije so se že opredelile.  Komisija, Svet in Parlament so vsi že dosegli enak zaključek, da obstaja ‘value gap’, vrednostna vrzel, oklicana tudi kot prenos vrednosti, kjer ponudniki upload storitev ustvarjajo velike zneske z vsebino, ki so jo ustvarjalci kot uporabniki sami naložili, a kot imetniki pravic za to ne dobijo poštenega plačila.

Rezultat vsega je resno popačen evropski digitalni trg, ki škodi imetnikom pravic, drugim digitalnim storitvam in državljanom nasploh.

Če želimo popraviti to situacijo, morajo platforme, kot je YouTube, prevzeti odgovornost za vsebine, ki jih uporabljajo in na njih služijo, tako, da pošteno plačajo ustvarjalce in imetnike pravic.

YouTube neprestano namiguje na "nenamerne posledice", če bo direktiva sprejeta in grozi, da bodo blokirali vsebine, namesto da bi pokazali pripravljenost za spoštovanje zakonov in pravično plačilo.

Dejansko pa bo direktiva prinesla pravičnost. Pravičnost za vse platforme, z ustvarjanjem enakih pogojev, kjer vsi igrajo po enakih pravilih in pravičnost za imetnike pravic, ki bodo ustrezno ovrednoteni za svojo ustvarjalno vsebino.

V našem interesu je povečati spletno ustvarjalnost, ne pa jo omejevati.

Čeprav pojasnila, ki so jih predlagale institucije EU, morda niso všeč YouTube, bodo prispevala k trajnostni in uravnoteženi rasti evropskih digitalnih trgov, v končni fazi v korist vseh zainteresiranih strani v digitalni vrednostni verigi, vključno z državljani. Več tisoč mednarodnih umetnikov, avtorjev, proizvajalcev fonogramov, založnikov, menedžerjev, skladateljev je EU pozvalo, naj poišče rešitev za omenjeno vrednostno vrzel.

Na YouTube kampanjo je treba pogledati realno: gre za poskus ukinitve demokratičnega zakonodajnega postopka EU.

 

 

Kampanja YouTube pa postaja še bolj umazana: otroke so pozvali, naj v boj proti Členu 13 pošljejo svoje starše!

Novinarski članek Andrewja Orlovskega obravnava trenutno taktiko YouTube, s katero se usmerjajo na otroke z napačnimi podatki o Členu 13.

V uvodu: Člani Evropskega parlamenta so obsodili vlogo Googla pri vzpodbujanju mlajših oz. otrok, da svoje starše pošiljajo proti Evropski direktivi, zaradi katere se korporacije bojijo za svoj zaslužek.

Najnovejša kampanja YouTube se je usmerila na mlajše uporabnike YouTube kanala, nekatere z velikim številom sledilcev, naj verjamejo, da video stran prihodnje leto ne bo več obstajala. V stilu pojavnega okna Wikipedije se članek o posledicah Člena 13 pojavi vsakič, ko uporabnik prvič ta dan odpre stran.

Odziv mnogih je bil: 'Ne zavajajte otrok in njihovih staršev!' in pozivajo YouTube, naj ne ustvarja občutka 'histerije'.