Konferenca članic SCAPR v Mokricah

Datum: 24. 04. 2019

Prejšnji teden je v lepem ambientu Golf hotela Grad Mokrice potekalo poslovno druženje nekaterih držav članic SCAPR (The Societies Council fort he Collective Management of Performers Rights), krovne organizacije kolektivnih izvajalskih organizacij.

 

 

Predstavniki Hrvaške, Srbije, Makedonije in Slovenije, pri nas organizaciji IPF k.o. in AIPA k.o., so imeli tako možnost, da se pogovorijo o aktualnih temah, problemih in predvsem možnostih za reševanje le-teh.

Vsaka država ima svoje težave in pomoč tistih, ki so s tem že opravili, pride prav. Zato je združenje SCAPR pomembno, predvsem kadar gre za pravna vprašanja. Članstvo je pogojeno s strogim pregledom poročil.

 

 

Glavni namen je seveda uspešna mednarodna izmenjava nadomestil izvajalcem. Sistem bo učinkovit predvsem po zaslugi projekta VRDB2, izjemno učinkovite baze, enotnega registra izvedb v vseh državah članicah, ki je v zadnji fazi nastajanja. S pomočjo tega bo prvič narejena skupna izmenjava med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo. Minula konferenca je tako služila tudi predstavitvi tehničnih vidikov in terminskemu usklajevanju.