V dobro skupnega cilja združene vse slovenske kolektivne organizacije!

Datum: 09. 05. 2019

DRUŠTVO KOPRIVA je z vsemi kolektivnimi organizacijami, ki že imajo dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL) za delitev zbranih nadomestil iz naslova pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP, sklenilo sporazum o članstvu v društvu. S tem je odpravljena pomembna prepreka na poti do pridobitve dovoljenja za zbiranje omenjenih nadomestil, saj je pristojni organ mnenja, da je popolno soglasje vseh kategorij imetnikov pravic nujno potrebno za izdajo dovoljenja in začetek izvajanja pravice. DRUŠTVO KOPRIVA je sicer že 17. marca 2017 na URSIL naslovilo vlogo za izdajo dovoljenja, vendar postopek do danes tudi zaradi odločitve Upravnega sodišča RS v drugi zadevi še ni zaključen.

Pridružene kolektivne organizacije (ZDRUŽENJE SAZAS k.o., ZAMP - ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE, k.o., IPF, k.o. ter AIPA, k.o.) so se v včeraj podpisanem sporazumu, ki so ga naslovili na URSIL, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in na Direktorat za notranji trg, zavezale, da bodo v primeru podelitve dokončnega in pravnomočnega dovoljenja dale DRUŠTVU KOPRIVA polnopravno pooblastilo za upravljanje zgoraj omenjenih pravic.

Gre za zelo pomemben korak, verjetno največji v skoraj 25 letih, odkar ta pravica v Sloveniji ni sistematično urejena, zaradi česar slovenski ustvarjalci letno izgubljajo ogromno denarja.

V spremnem dopisu je zapisano: od tu naprej je razplet odvisen od interesa države in sposobnosti njenih uradnikov. Mi pa dodajamo, da bo IPF, k.o. skladno z možnostmi še naprej aktivno sodeloval v vseh korakih pridobivanja potrebnega dovoljenja, da se izbriše črna pika na Sloveniji in se nadomestila čimprej začnejo zbirati in seveda deliti med upravičene izvajalce in proizvajalce fonogramov.

Na sliki podpisniki včerajšnjega sporazuma: Gregor Štibernik (AIPA, k.o.), Viljem Marjan Hribar (IPF, k.o.), Marcel Škerjanc (ZDRUŽENJE SAZAS k.o.), Barbara Pogačnik (ZAMP - ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE, k.o.), Dušan Zore (DRUŠTVO KOPRIVA)