Odslej dve leti časa za implementacijo dveh Direktiv

Datum: 20. 05. 2019

Direktiva o avtorskih pravicah na digitalnem trgu (Copyright), ki je bila 15. aprila še zadnjič in dokončno potrjena, ter Direktiva o radiofuziji in retransmisiji (SatCab), ki sta jo sprejela Svet in Evropski parlament konec lanskega leta, sta odslej tudi uradno objavljeni.

Vse države članice imajo dve leti časa, da oba dokumenta implementirajo v svoje delovanje.

Priloženi povezavi:

Copyright 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.ENG&toc=OJ:L:2019:130:TOC

SatCab

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2019:130:TOC