Poziv k oddaji vlog za delitev namenskega sklada izvajalcev 2020

Datum: 11. 09. 2020

Spoštovani izvajalci!

Zavedamo se, da so se v letošnjem letu zgodile spremembe, ki so vplivale na vse, tako globalno kot pri nas, prav posebej velike in nepredstavljive posledice pa so žal pustile ravno v glasbeni industriji. Želimo si pomagati kolikor je v naših močeh, da vsaj nekoliko ublažimo težke situacije.

IPF, k.o.  na podlagi 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic in sprejetega sklepa na seji skupščine IPF, k.o. 25. avgusta 2020 objavlja javni poziv k predložitvi vlog za razdelitev in izplačilo sredstev namenskega sklada izvajalcev, ki jim je bilo zaradi omejevalnih ukrepov, povezanih s Koronavirusom (SARS-CoV-2), onemogočeno opravljanje njihove dejavnosti.

Prav tako vas obveščamo o možnosti izplačila enkratne izredne socialne pomoči izvajalcem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Tisti, ki so se zaradi izredne situacije, povezane z novim koronavirusom, znašli v težkih socialnih razmerah oziroma v hudi finančni stiski, lahko na IPF, k.o. oddajo vlogo oz. zaprosijo za izplačilo enkratne izredne socialne pomoči.

Podrobnosti o načinu oddaje vlog najdete na spletni strani IPF, k.o. oz. tukaj.

Foto: Josh Sorenson