Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. v komercialnih televizijskih programih

Datum: 15. 03. 2021

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) vabi reprezentativno združenje uporabnikov iz 1. odstavka 44. člena ZKUASP k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. v komercialnih televizijskih programih.

Reprezentativno združenje naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazi najpozneje v roku 15 dni po objavi tega vabila na naslov IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si.

 

IPF, k.o., direktor Viljem Marjan Hribar