Imetniki pravic, preverite svoje podatke!

Datum: 01. 07. 2021

Obveščamo imetnike pravic, da preverjamo in usklajujemo še zadnje podrobnosti pred izplačilom sredstev izredne pomoči skladno s Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih covid-19, Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči proizvajalcev fonogramov po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih covid-19 ter 67. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20).

Sredstva bodo v prihodnjih dneh nakazana na osebne račune fizičnih oseb oz. neposredno na poslovne račune pravnih oseb. Poslovni subjekti na podlagi stališča Finančne uprave RS računov za sredstva izredne pomoči ne izdajajo.

Zato vas prosimo, da najkasneje do 4. julija 2021 na ADMISS preverite svoje podatke, pomembne za izplačilo (davčna številka in številka osebnega oz. poslovnega računa). V kolikor ugotovite, da imamo v naši bazi stare podatke oz. da podatkov ni, nam to čimprej sporočite na elektronski naslov obracuni@ipf.si.

 

V prihodnjih tednih načrtujemo tudi delitev in izplačilo redne delitve nadomestil, zbranih za poslovno leto 2020. Zato je pomembno, da svoje podatke res natančno pregledate in nam morebitne spremembe sproti sporočate, da bo potrebni čas med izvedbo delitve in izplačili karseda kratek.

 

Obveščamo vas še, da se je kljub temu, da IPF, k.o. še naprej ostaja v istih znanih poslovnih prostorih, na podlagi Obvestila o določitvi hišne številke in naslova št. 02122-345/2020-2 z dne 20.5.2021 Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Ljubljana, poslovnemu prostoru, v katerem posluje IPF, k.o., spremenil naslov iz Šmartinska cesta 152 v Argentinska ulica 17, Ljubljana.

Prosimo vas, da spremembo upoštevate pri nadaljnji komunikaciji z IPF, k.o.

 

Vaš IPF, k.o.