Obvestilo o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči po "PKP 7"

Datum: 06. 07. 2021

Spoštovani imetniki pravic,

obveščamo vas, da je IPF, k.o. skladno s Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih Covid-19, Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči proizvajalcev fonogramov po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih Covid-19 ter skladno s 67. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE - Uradni list RS, št. 203/20) imetnikom pravic, ki izpolnjujejo pogoje po zgoraj navedenih aktih, dodelil izredno finančno pomoč.

Datum izplačila: 7. julij 2021 na osebne račune fizičnih oseb oz. neposredno na poslovne račune pravnih oseb.

Izredna pomoč, ki jo kolektivna organizacija v skladu s 67. členom ZIUPOPDVE izplača svojim imetnikom pravic s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali s sedežem v Republiki Sloveniji, ni predmet obdavčitve z DDV, zato se zanjo ne izdaja računov.

 

IZVAJALCI

IPF, k.o. je izvajalcem izredno pomoč dodelil glede na različna merila upravičenosti, kot to določa zgoraj navedeni pravilnik, na dva načina:

  1. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 1

Izvajalcem, ki so izpolnjevali pogoje, navedene v Pravilih o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih Covid-19, ni bilo potrebno storiti ničesar. IPF, k.o. je skladno s pravili dodelil izredno pomoč in jo izplačal na osebne račune oz. poslovne račune upravičenih prejemnikov.

  1. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 2

Izvajalcem, ki so izponjevali pogoje, navedene v 3. členu Pravil o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih Covid-19, in so se prijavili na Javni poziv k predložitvi vlog za dodelitev in izplačilo izredne pomoči izvajalcem - Merilo 2, ki je bil objavljen na spletni strani IPF, k.o., je IPF, k.o. skladno s pravili dodelil izredno pomoč in jo izplačal na osebne račune upravičenih prejemnikov.

Akontacija dohodnine se fizičnim osebam obračuna in plača v skladu z zakonom.

 

PROIZVAJALCI FONOGRAMOV

Proizvajalcem fonogramov, ki soizpolnjevali pogoje, navedene v Pravilih o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči proizvajalcev fonogramov po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih Covid-19, ni bilo potrebno storiti ničesar. IPF, k.o. je skladno s pravili dodelil izredno pomoč in jo izplačal na poslovne oz. osebne račune upravičenih prejemnikov. Poslovni subjekti na podlagi stališča Finančne uprave RS računov za sredstva izredne pomoči ne izdajajo.

 

Pravni pouk: Morebitno pritožbo, ki mora biti obrazložena in kateri morajo biti priloženi vsi dokazi, katere lahko pridobi pritožnik sam, ter navedeni dokazni predlogi za izvedbo tistih dokazov, ki naj jih izvede poslovodstvo v postopku reševanja pritožbe oz. za pridobitev dokazov, katerih pritožnik utemeljeno in izkazano ne more pridobiti sam, mora vložiti najpozneje v roku 60 dni od ugotovitve zatrjevane kršitve ali nepravilnosti. Pritožbo pritožnik naslovi na naslov IPF, k.o. (poslovodstvo), Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.