Izvedena redna seja Skupščine IPF, k.o.

Datum: 19. 07. 2021

Člani IPF, k.o. so na seji Skupščine IPF, k. o., dne 15. julija 2021 sprejeli Letno poročilo za poslovno leto 2020, Finančni načrt za poslovna leta 2021, 2022 in 2023, dopolnili Statut in Pravila o delitvi nadomestil izvajalcev ter sprejeli odločitev, da se za namenski sklad izvajalcev nameni 10 % nadomestil zbranih za poslovno leto 2020. Namenski sklad bo dodeljen in izplačan skladno s sklepom skupščine, ki določa:

»Namenski sklad izvajalcev se v celoti porabi za namen spodbujanja kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti in se izplača še neuveljavljenim izvajalcem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • jim je bilo na podlagi Pravil o delitvi nadomestil izvajalcev za obračunsko obdobje 2019 iz naslova vrst uporabe fonogramov, kot jih za delitev nadomestil določa reparticijski razred za Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru kontinuirane uporabe fonogramov pri poslovni dejavnosti (npr. trgovci, gostinci, frizerji, hotelirji ...) in reparticijski razred za Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru enkratne uporabe fonogramov na dogodkih oz. prireditvah, dodeljenih skupaj najmanj 10 EUR;
  • so imetniki pravic na najmanj 5 fonogramih, za katere je imetnik pravic v obračunskih obdobjih 2015-2019 prejel nadomestilo;
  • imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji.

Namenski sklad izvajalcev se razdeli po enakih pravilih, kot so za imetnike pravic, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka, veljala za redno delitev za leto 2019 iz vrst uporabe po reparticijskih razredih iz 1. alinee 1. odstavka tega sklepa.«

Sredstva sklada bodo dodeljena in izplačana predvidoma do konca prvega tedna v avgustu 2021, sledi pa še redna delitev sredstev, zbranih v letu 2020.

Letno poročilo podjetja je bilanca in izkaz preteklega leta, vsebuje pomembne informacije o položaju in uspešnosti poslovanja, ti podatki pa so zanimivi za vse, ki sodelujejo ali so na kakršenkoli način povezani z organizacijo. IPF poročilo vsako leto res skrbno pripravi, z njim pa tudi sodeluje na izboru Akademije Finance, kjer smo večkrat zasedli najvišje mesto, vedno pa smo bili zelo dobro ocenjeni. Letno poročilo je pregledala tudi pooblaščena revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o. in nanj ni imela pripomb. Letno poročilo za 2020 je (tudi) letos oblikoval Matjaž Tozon – Tozonsky, najdete in pregledate pa ga lahko tukaj

 

 

Zapisnik seje skupščine je sicer na voljo na tej povezavi.

 

Izredna pomoč po PKP 7

Obveščamo vas še, da je do 31. 7. 2021 odprto vabilo (Izredna pomoč št. 3) k predložitvi vlog za razdelitev in izplačilo sredstev izredne pomoči izvajalcev skladno s Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu zakona o interventnih ukrepih Covid-19 – IV. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 3.

Rok za oddajo prošenj oz. vlog za dodelitev sredstev izredne pomoči izvajalcev, ki so se znašli v težkih socialnih razmerah oz. v hudi finančni stiski, je 31. julij 2021, več podatkov o pogojih in načinu vložitve prošnje pa je na voljo na tej povezavi .

 

Anketa o zadovoljstvu

Pred mesecem dni smo vas povabili, da s svojimi odgovori na nekaj kratkih vprašanj v anonimni anketi sodelujete in nam na ta način pomagate pravice in interese imetnikov pravic upravljali še bolj učinkovito. Anketo najdete tukaj, odgovore pa zbiramo le še do konca tega meseca, zato vas še enkrat vabimo k sodelovanju.

 

Želimo vam uspešno in doživeto poletje in vas lepo pozdravljamo!

Vaš IPF