Obvestilo o dodelitvi in izplačilu sredstev Namenskega sklada izvajalcev

Datum: 03. 08. 2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da je IPF, k.o. skladno s Pravili o namenskih skladih izvajalcev ter skladno s sklepi skupščine z dne 15. 7. 2021 dodelil sredstva Namenskega sklada izvajalcev.

Sklep skupščine določa, da se Namenski sklad izvajalcev v celoti porabi za namen spodbujanja kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti in se izplača še neuveljavljenim izvajalcem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • jim je bilo na podlagi Pravil o delitvi nadomestil izvajalcev za obračunsko obdobje 2019 iz naslova vrst uporabe fonogramov, kot jih za delitev nadomestil določa reparticijski razred za Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru kontinuirane uporabe fonogramov pri poslovni dejavnosti (npr. trgovci, gostinci, frizerji, hotelirji ...) in reparticijski razred za Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru enkratne uporabe fonogramov na dogodkih oz. prireditvah, dodeljenih skupaj najmanj 10 EUR;
  • so imetniki pravic na najmanj 5 fonogramih, za katere je imetnik pravic v obračunskih obdobjih 2015-2019 prejel nadomestilo;
  • imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji.

Namenski sklad izvajalcev se razdeli po enakih pravilih, kot so za imetnike pravic, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka, veljala za redno delitev za leto 2019 iz vrst uporabe po reparticijskih razredih iz 1. alinee 1. odstavka navedenega sklepa.