Pravnomočnost odločbe Sveta za avtorsko pravo

Datum: 04. 08. 2021

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 125/2021 objavljena pravnomočna Odločba Sveta za avtorsko pravo v zadevi vložnika IPF, k.o. proti nasprotni stranki Gospodarsko interesno združenje radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev o zahtevi za določitev tarife (odločba št. 31229-1/2014-90 z dne 16.6.2020, ki je postala pravnomočna s sodbo Upravnega sodišča RS I U 1003/2020-31 z dne 10. 6. 2021).

Tarifa za uporabo izdanih fonogramov v zasebnih radijskih programih v Sloveniji se določi na naslednji način:

  • 4 % osnove za obračun nadomestila, če predstavlja delež izdanih fonogramov v konkretnem radijskem programu najmanj 75 % celotnega časa oddajanja,
  • 3 % osnove za obračun nadomestila, če delež predstavlja izdanih fonogramov v konkretnem radijskem programu najmanj 50 % in manj kot 75 % celotnega časa oddajanja,
  • 2 % osnove za obračun nadomestila, če predstavlja delež izdanih fonogramov v konkretnem radijskem programu manj kot 50 % celotnega časa oddajanja.

V nadaljevanju tarifa določa zavezance za plačilo, osnovo za obračun nadomestila, možna znižanja nadomestil, dolžnost izdajatelja do predložitve dokumentacije, način plačevanja nadomestila, minimalno tarifo ter druge podrobnosti, potrebne za izvajanje tarife. 

Tarifa prične veljati in se uporabljati s prvim naslednjim dnem od dneva objave pravnomočne odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upamo, da je s tem končana dolgoletna pravna negotovost, ki je nastala s koncem veljavnosti sporazuma, ki je bil v uporabi do konca leta 2011, in da bomo z izdajatelji komercialnih radijskih programov končno lahko vzpostavili zdravo razmerje, ki bo v največjo možno korist imetnikov pravic na varovanih delih.

Odločba je na voljo na tej povezavi.