Obvestilo o opravljeni delitvi nadomestil

Datum: 04. 07. 2022

IPF, k.o. obvešča imetnike pravic, da je bila v petek, 1. julija 2022, opravljena delitev nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2021 ter delitev nadomestil iz naslova reproduciranja fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo, kakor tudi končna delitev za leto 2016.

Koliko sredstev je bilo razdeljeno v redni delitvi 2021 ter končni delitvi 2016, bo v spletni aplikaciji ADMISS, predvidoma do konca julija, objavljeno v poročilu o opravljenih delitvah, višini sredstev v posamezni delitvi (ločeno za vsak reparticijski razred) ter izpisi obračunskih podatkov. Kot doslej, bodo tam na vpogled tudi podatki o predvajanjih fonogramov, ločeno po programih in po posameznih letih ter mesecih.

Če znesek izračunanega nadomestila doseže minimalno vsoto za nakazilo (5 €) in že razpolagamo z vsemi podatki potrebnimi za nakazilo, bomo nadomestilo izplačali predvidoma 11. julija 2022.

Prosimo vas, da najkasneje do petka, 8. julija 2022, na elektronski naslov obracuni@ipf.si, sporočite dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za nakazilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne.

Vse, ki izstavljate račune, prosimo, da na podlagi priloženega finančnega obvestila račun čimprej izdate ter ga pravilno naslovite na naš naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.

Računi bodo plačani najkasneje v 30 dneh po prejemu.