Anketa: vpliv karantene na glasbeno industrijo v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini

Datum: 28. 03. 2023

V okviru bilateralnega projekta (Vpliv karantene zaradi COVID-19 na glasbeno industrijo v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini), ki ga financira ARRS, poteka raziskava, v kateri vabijo vse, ki delujejo znotraj glasbene industrije, k izpolnitvi ankete.

Z raziskavo želijo natančno ovrednotiti vpliv pandemije Covid-19 na deležnike v glasbeni industriji, saj gre za ene najpomembnejših kreatorjev kulturnega okolja. Želijo pobliže spoznati občutke in težave s katerimi ste se soočali v času, ko so vam bili nastopi onemogočeni. Prav tako jih zanima, kakšne posledice je to pustilo v vas in ali je vplivalo na vaše bodoče odločitve.

Prosijo, da na navedena vprašanja odgovorite čim bolj pošteno, saj bodo le tako rezultati potencialno uporabni tudi s strani zakonodajalca, s ciljem izboljšanja stanja.

Anketa je popolnoma anonimna in vam ne bo vzela več kot 10 minut časa. Iskreno se zahvaljujejo za pomoč.

Slovenski del raziskave vodi dr. Andrej Raspor.