Izvedena seja Skupščine IPF, k.o.

Datum: 17. 03. 2023

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. je bila 16. marca 2023 izvedena seja Skupščine IPF, k.o.

Člani IPF, k.o., imetniki pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, so obravnavali in potrdili vse predlagane sklepe:

 • Podali so soglasje k vlogi za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje dodatnih pravic; za izvajalce, katerih izvedbe so posnete na videogramih (v primeru uporabe videospotov) in za filmske producente

 

 • Akti IPF, k.o;
 1. sprejeli so novi Statut IPF, k.o.,
 2. Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih,
 3. Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na videogramih,
 4. Pravila o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov,
 5. Pravila o delitvi nadomestil filmskih producentov,
 6. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih,
 7. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic izvajalcev na videogramih,
 8. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov,
 9. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic filmskih producentov ter
 10. Pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov nadomestil

 

 • Določili so vire za črpanje namenskega sklada izvajalcev in način njegove razdelitve

 

 • Potrjen je bil tudi Finančni načrt za poslovna leta 2023, 2024 in 2025

 

Sprejeti akti bodo podlaga za novo dovoljenje pristojnega urada, ki bo na podlagi novele ZASP še bolje oz. širše varoval pravice ustvarjalcev.

 

 

Kot smo že zapisali – IPF s pomladjo piše novo zgodbo, najbolj pa nas veseli, da so naši člani del nje.