Kolektivne organizacije za zaščito avtorske in sorodnih pravic podpisale Pismo o nameri sodelovanja pri uresničevanju skupnih prizadevanj

Datum: 03. 01. 2024

AIPA, k.o., IPF, k. o. ter ZAMP - ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE, k.o. so 19. decembra 2023 podpisali Pismo o nameri s katerim so se zavezali k sodelovanju na področju kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic.

Sodelovanje bo osredotočeno na področje nadzora uporabe avtorskih del, promocije zakonite uporabe varovanih del, sodelovanja pri pripravi sprememb zakonodaje v korist imetnikov pravic ter sodelovanja pri razpisih in pozivih, povezanih s skupnimi potrebami oz. zmožnostmi kolektivnih organizacij.

 

Vse tri organizacije povezuje tudi to, da so odprte za sodelovanje z drugimi kolektivnimi organizacijami, ki bodo kot so-podpisnice želele pristopiti k nameri o uresničevanju ciljev in namenov omenjenega pisma.