Ali prireditelji poznajo vse svoje obveznosti?

Datum: 28. 03. 2012

Zavod IPF ščiti sorodne pravice glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov tudi na javnih prireditvah. V želji po vzpostavitvi dolgoročno uspešnega in pravičnega odnosa med organizatorji in imetniki pravic pospešeno pripravljamo nov tarifni sporazum. Želimo si namreč, da bi glasba s fonogramov še naprej pomembno prispevala k uspešnosti prireditev.

Pošteno do izvajalcev in proizvajalcev, prijazno do uporabnika
V Zavodu IPF stremimo k spodbujanju uporabe fonogramov, zato želimo, da cena za uporabo ne odvrača od predvajanja, ampak da daje zadostno nadomestilo za uporabo, hkrati pa uporabniku prinaša dodano vrednost. Dolgo vrsto let je bilo področje zapostavljeno, danes pa smo na točki aktivnega urejanja težav in iskanja skupnega imenovalca v dobro vseh strani. Začasna ureditev je nadomestila po mnenju organizatorjev pognala v nerazumne višine, sprememba tarife pa je brez obstoja in sodelovanja krovnega reprezentativnega združenja (organizatorjev prireditev) težko izvedljiva.

Rešitev za organizatorje prihaja
Prav v tem času potekajo z organizatorji prireditev pogajanja, katerih rezultat bo tarifni sporazum, ki bo nadomestil začasno tarifo in prinesel sprejemljivejše obveznosti za organizatorje. Ne želimo si namreč, da bi se organizatorji bali predvajati glasbo s fonogramov, saj se zavedamo, da ta pomembno obogati javne prireditve. Tišina pred koncerti zagotovo ni rešitev nastale situacije. Naše vodilo je poskrbeti, da je zakonita uporaba glasbenih posnetkov za vse uporabnike čim bolj preprosta in čim bolj ugodna, hkrati pa poštena in pravična za imetnike pravic. Želimo si dobrega sodelovanja z organizatorji prireditev, zato v odnose vlagamo veliko napora. Vsi začetki tovrstne zaščite intelektualne lastnine so težki, vendar smo prepričani, da bomo našli skupni jezik in podpisali sporazum, ki bo omogočil pregleden in dober sistem, prirediteljem olajšal izpolnjevanje obveznosti in upravičencem zagotovil primerna nadomestila.

Vse, kar ste si želeli izvedeti o prijavi prireditev
Velik del odgovornosti v tem segmentu zaščite intelektualne lastnine nosijo tudi organizatorji sami, ki so dolžni plačevati nadomestila, prijavljati prireditve, sklepati pogodbe in javljati sporede uporabljenih del, vendar pa tega od leta 1995 niso počeli. Z novim sporazumom jim želimo delo olajšati. Pogosto opazimo, da organizatorji prireditev ne vedo, da imajo obveznosti tudi do Zavoda IPF in tudi kakšne so. Zato smo zanje pripravili informativno brošuro, kjer jim preprosto pojasnimo njihove obveznosti in naše poslanstvo. Aktivno se udeležujemo najrazličnejših srečanj organizatorjev, hkrati pa tudi naši terenski zastopniki pospešeno izvajajo aktivnosti osveščanja organizatorjev o prijavljanju prireditev. Tako v letošnjem letu pričakujemo povečanje prihodkov od prireditev in s tem več sredstev za izplačila nadomestil upravičencem.