Uveljavitev pravice do popravka ali odgovora v skladu z zakonom o medijih in zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih

Datum: 23. 03. 2012

Delo d.d.
Slovenske novice
Odgovorni urednik
g. Bojan Budja
Dunajska cesta 5
1509 Ljubljana

Ljubljana, 23. 3. 2012

 

Spoštovani odgovorni urednik Slovenskih novic gospod Bojan Budja!

Vljudno vas prosimo, da v skladu z Zakonom o medijih in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih objavite priloženo vsebino kot prikaz nasprotnih dejstev in odgovor na članek »Ali Telemach uničuje kabelske operaterje«, ki ste ga objavili na 4. strani Slovenskih novic 22. marca  2012.

V članku je na več mestih prišlo do podaje popolnoma nepreverjenih, enostranskih in zavajajočih informacij, ki pomenijo izjemno grobo insinuacijo mojega dela in dela celotnega Zavoda IPF.

Avtor(ica) prispevka je v članku zgolj na podlagi nepreverjenih govoric enostransko nanizal neresnične informacije o delovanju Zavoda IPF. Zaradi Zavoda IPF glasbeni izvajalci in proizvajalci dobivajo vsako let več nadomestil za svoje intelektualno delo. Vsi stroški dela so v skladu z veljavnim statutom, slovensko zakonodajo in evropskimi primeri dobre prakse dogovorjeni, obravnavani in potrjeni na ustreznih organih Zavoda IPF. Predvsem pa so stroški na letnem nivoju za več kot 1.000.000 € nižji kot pri glede na obseg in zahtevnost dela primerljivi organozaciji.

Že tretjič v tem letu se avtor(ica) članka E. N. o informacijah, ki jih podaja, ni nikoli pozanimal pri Zavodu IPF, s čimer bi vaš cenjeni časnik dobil potrebno objektivnost in celovitost slike.
V zvezi z navedenim in na podlagi 26. člena Zakona o medijih (ZMed-UPB1) zahtevamo takojšnjo objavo priloženega popravka in pričakujemo odpravo praks pisanja, ki so v nasprotju z zakonodajo in splošno veljavnimi normami ter standardi novinarskega dela in etike.

Lep pozdrav,

Gregor Štibernik, direktor Zavoda IPF