Nadomestila po novem

Datum: 25. 04. 2012

Junija bomo v Zavodu IPF prvič opravili delitev nadomestil v skladu s spremembami Pravilnika o delitvi nadomestil, potrjenih na skupščinah v letih 2010 in 2011. Nova pravila uvajajo današnjim razmeram prilagojene reparticijske razrede in uveljavljajo še transparentnejše načine za delitev zbranih nadomestil.  Ker so sprejete spremembe zelo obsežne, vam jih tokrat za lažje razumevanje izpisov, ki jih boste prejeli po opravljenem obračunu, obširneje predstavljamo. Nova pravila veljajo za delitve od leta 2011 dalje, vsi poračuni pa bodo še naprej izvajani po pravilih, ki so veljala za posamezno obračunsko obdobje.

Z razvojem uveljavljana sorodnih pravic in z boljšo tehnološko podporo so se pokazale možnosti uvedbe novih reparticijskih razredov, ki bistveno povečujejo delež delitve na podlagi definirane uporabe. Sprejete spremembe tako povečujejo preglednost delitve in približujejo delitev nadomestil definirani uporabi, kjer je to mogoče. Delitev nadomestil je sedaj predvidena tudi za kategorije, ki so se po obstoječih pravilih delila po načelu nedefinirane uporabe: TV programi, prireditve, privatno reproduciranje.

Na podlagi zbranih pobud s strani upravičencev, mnenj organov zavoda in uskladitve s predstavniki glasbenih izvajalcev (sindikati) je nastal predlog sprememb, ki se za obe kategoriji upravičencev (izvajalci in proizvajalci fonogramov) razlikuje le po načinu delitve nadomestil, zbranih s strani »malih uporabnikov«, in po načinu delitve nadomestil, zbranih z naslova privatnega reproduciranja.

Zaradi želje obeh kategorij upravičencev po vsebinskih razlikah načina oblikovanja reparticijskih razredov, predvsem pa zaradi tendenc po ločenem upravljanju sicer skupnih sorodnih pravic za vsako kategorijo upravičencev sta skupščini sprejeli sklep o delitvi pravilnikov na dva:

 • Pravilnik o delitvi nadomestil - izvajalci
 • Pravilnik o delitvi nadomestil - proizvajalci fonogramov


Pravilnika ukinjata dosedanja reparticijska razreda 100 in 200, namesto njiju pa se uvaja 15 reparticijskih razredov za izvajalce in 11 za proizvajalce fonogramov, in sicer:

 1. Razred 301: Obsega Gorenjsko, Goriško, Obalno-kraško in Notranjsko-kraško statistično regijo.
 2. Razred 302: Obsega Osrednjeslovensko statistično regijo.
 3. Razred 303: Obsega naslednje statistične regije: Savinjsko, Zasavsko, Spodnjeposavsko in Jugovzhodno Slovenijo.
 4. Razred 304: Obsega Koroško, Podravsko in Pomursko statistično regijo.

  V prvih štirih razredih je 60 % zbranih nadomestil malih uporabnikov (pri proizvajalcih fonogramov 80 %) z navedenega območja na podlagi sporedov predvajanih del tistih uporabljenih radijskih programov, ki predstavljajo zgornjih 80 % uporabe pri malih uporabnikih.
 5. Razred 305: V tem reparticijskem razredu so osnova za delitev vsi sporedi predvajanih del, ki niso vključeni v reparticijske razrede od 301 do 304. V tem razredu se deli 40 % nadomestil (pri proizvajalcih fonogramov 20 %), zbranih s posameznega geografskega območja iz razredov 301 do 304. V razred 305 so vključena tudi nadomestila radijskih postaj, ki ne ustrezajo pogojem za vključitev v razred 306 (strošek obdelave sporeda predvajanih del presega 20 % letno odmerjenih nadomestil).
 6. Razred 306: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana z naslova radijskih programov, ki niso del RTV SLO, in se delijo na podlagi definirane uporabe (upoštevajo se nadomestila in sporedi tistih postaj, katerih stroški obdelave sporeda ne presegajo 20 % letno odmerjenih nadomestil).
 7. Razred 307: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana s strani Javnega zavoda RTV SLO in se delijo po definirani uporabi na podlagi sporedov predvajanih del programov RTV SLO.
 8. Razred 308: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana z naslova prireditev in se delijo po prejetih sporedih uporabljenih del na prireditvah.
 9. Razred 309: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana s strani TV programov, ki niso del RTV SLO, po definirani uporabi na podlagi sporedov predvajanih del teh programov.

 

 Spremembe pravilnikov sta prinesli še dve pomembni spremembi:

 1. V primerih, ko proizvajalci fonogramov ne prijavijo izvedb, jih lahko prijavijo tudi izvajalci sami.
 2. Zaradi preglednosti in stroškov so ukinjeni vsakoletni poračuni. Izvaja se še redni letni obračun in končni poračun po poteku zastaralnega roka (5 let za izvajalce in 3 leta za proizvajalce fonogramov).

 

Vse spremembe si lahko v čistopisih pravilnikov preberete na naši spletni strani s klikom na povezavi:

 1. Pravilnik o delitvi nadomestil izvajalcev Zavoda IPF
 2. Pravilnik o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF