Širimo zaščito pravic v tujini

Datum: 27. 06. 2013

Ena od pomembnejših nalog IPF-a je zaščita pravic članov v tujini. V leto 2013 smo stopili s tremi novimi bilateralnimi sporazumi, ki smo jim pred kratkim dodali še dva nova. Člani bodo letos prejeli tudi nadomestila za tujino.

Po pogodbah s kanadsko organizacijo ARTISTI, z litvansko AGATA in japonsko CPRA/Geidankyo, smo pred kratkim podpisali še sporazume z latvijsko LAIPO in južnokorejsko FKMP. Tako se je obseg sklenjenih sporazumov približal številki 30. Več o mednarodnih sodelovanjih najdete tukaj.

Zakaj je zaščita pravic v tujini pomembna?

Tovrstne pogodbe slovenskim glasbenim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov omogočajo, da prejmejo nadomestila za javno uporabo svoje glasbe v tujih državah in tudi, da tuji izvajalci prejmejo ustrezna nadomestila, če se njihova dela uporabljajo v Sloveniji. Upravičenci, katerih dela so se uporabljala v državah, s katerimi imamo sporazume, bodo v kratkem na finančnih obvestilih prejeli informacijo, koliko nadomestil so za njihove izvedbe zbrali v partnerskih kolektivnih organizacijah.