Namenski sklad 2023 – izplačilo izredne socialne pomoči – poplave 2023

Datum: 04. 12. 2023

IPF, k.o. obvešča glasbene izvajalce, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,  ki so od IPF, k.o. v zadnjih treh letih prejeli nadomestila in so jih avgusta 2023 prizadele poplave, da lahko na IPF, k.o. oddajo vlogo oz. zaprosijo za izplačilo enkratne izredne socialne pomoči.

Višino in izplačilo sredstev na predlog delovnega telesa, imenovanega skladno s Statutom IPF, k.o., odobri poslovodstvo.

Sredstva se izplačuje do porabe za ta namen oblikovanega sklada.

Vlogo oz. prošnjo za izplačilo sredstev je potrebno oddati najpozneje do 13. 12. 2023, vse podrobnosti pa boste našli tukaj