IPF ponovno na pomoč glasbenim ustvarjalcem!

Datum: 21. 05. 2021

IPF, k.o. bo na podlagi 67. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 upravičenim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov dodelil in izplačal izredno pomoč in tako ponovno priskočil na pomoč glasbenim ustvarjalcem. Izredna pomoč se dodeli in izplača v skladu s pravili, ki jih sprejme poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom in so objavljena na naši spletni strani v razdelku Pravila in pravilniki. Več o načinih dodelitve in izplačilih najdete tukaj.

 

Skladno s pravili proizvajalcem fonogramov / imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev in izplačilo, ni potrebno storiti ničesar. IPF, k.o. bo sredstva skladno s pravili dodelil in izplačal neposredno na poslovne račune upravičenih proizvajalcev fonogramov.

 

Enako tudi izvajalcem / imetnikom pravic izvajalcev za prvi del izredne pomoči ni potrebno storiti ničesar. To je »sklad«, ki se deli skladno z Merili upravičenosti in postopkom dodelitve izredne pomoči št. 1, kot to določajo pravila. Sredstva iz tega dela bodo prejeli vsi, ki izpolnjujejo pogoje, delila pa se bodo skladno z deleži, ki so posameznim upravičenim prejemnikom pripadala za leto 2019 za področje t. i. malih uporabnikov (npr. trgovci, gostinci, frizerji, hotelirji ...) in področje dogodkov oz. prireditev. Našteti področji sta bili v letu 2020 zaradi protikoronskih ukrepov tudi najbolj prizadeti in bomo tako lahko imetnikom pravic nadomestili vsaj del izpada prihodkov.

Drugi del izredne pomoči se bo izvajalcem / imetnikom pravic izvajalcev delil in izplačal na skoraj enak način, kot je bil razdeljen namenski sklad izvajalcev v jeseni 2020. Opozarjamo, da je za dodelitev in izplačilo sredstev iz tega dela izredne pomoči obvezna prijava na poziv, ki je na voljo na tej povezavi. V sklopu delitve tega dela pomoči želimo pomagati tistim izvajalcem, ki so zaradi onemogočene dejavnosti izvajanja nastopov oz. koncertov ostali brez sredstev.

Obvezna prijava je potrebna tudi na tretji del izredne pomoči, ki se bo prav tako, kot drugi del, delil na skoraj identičen način, kot smo to storili že jeseni 2020 v sklopu delitve namenskega sklada izvajalcev. Upravičeni prejemniki so tisti, ki bodo izpolnjevali pogoje iz poziva, ki je na voljo na tej povezavi. Ta del je namenjen vsem tistim izvajalcem / imetnikom pravic izvajalcev, ki so se znašli v težkih socialnih razmerah oz. v hudi finančni stiski.

Več si preberite na tej spletni povezavi.

 

O tem, da sta glasbena in prireditvena panoga med temi, ki jih je pandemija prizadela najhuje, ni potrebno izgubljati besed. Lahko pa posebej izpostavimo, da ta industrija še vedno nima konkretnejših rešitev za svoj obstoj. Ko rečemo industrija, to skoraj nikogar posebej ne gane, a znotraj tega so tisoči, od glasbenikov, do tistih, ki stojijo za njimi, jih sicer ne vidimo, a brez njih ne bi bilo nič. Med njimi je več kot 60 % samozaposlenih, utrpeli pa so največji izpad prometa zaradi protikoronskih ukrepov.

IPF, k.o. se tega dobro zaveda, zato je v skladu z zakonskimi možnostmi, svojimi akti ter sklepi skupščine, v septembru 2020 že javno pozval vse izvajalce, ki jim je bilo zaradi omejevalnih ukrepov, povezanih s Koronavirusom, onemogočeno opravljanje svoje dejavnosti, naj predložijo vloge za razdelitev in izplačilo sredstev izredne pomoči izvajalcev. Prav tako so bili obveščeni tudi o možnosti izplačila enkratne izredne socialne pomoči, če so se zaradi izredne situacije znašli v težkih socialnih razmerah. Izredna pomoč je bil nato razdeljena skoraj 300 izvajalcem, ki so izpolnjevali vse pogoje. Do danes je to, po nam znanih podatkih, prva in tudi edina finančna pomoč v Sloveniji namenjena neposredno glasbenikom.

Prav tako je IPF, k.o. v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikatom kulture in narave Slovenije - Glosa in Zvezo sindikatov vseh glasbenikov Slovenije ter Gospodarskim interesnim združenjem za zaščito interesov glasbenih založnikov in Združenjem fonogramske industrije Slovenije na vlado, ministre, državne sekretarje, vodje poslanskih skupin in druge odločevalce v začetku tega leta naslovil poziv k reševanju glasbene industrije na področju avtorskih in sorodnih pravic. Zaradi ukrepov za preprečevanje okužb so bile ustavljene mnoge dejavnosti, zato so prihodki od javnega predvajanja glasbe IPF-u iz naslova teh dejavnosti upadli za več kot milijon evrov. To pomeni še dodatni padec prihodkov za imetnike pravic oziroma ustvarjalce. Žal navedeni poziv ni naletel na pozitivni odziv in bodo imetniki pravic tako ostali brez nadomestil, ki bi »pokrila« omenjeni izpad.

Prav tako se je IPF že na samem začetku pandemije pridružil pozivu interesnih združenj radijskim postajam, njihovim lastnikom in glasbenim urednikom, naj vendarle namenijo več glasbenega prostora slovenski glasbi in na ta način pomagajo domačim izvajalcem. Tudi tokrat so bila ušesa vsaj večine na žalost gluha. Po prejetih podatkih se je predvajanost slovenske glasbe v celotnem letu 2020 celo še dodatno zmanjšala.

Skladno s trenutnimi trendi razvoja epidemije zaključujemo bolj optimistično. Pričakujemo, da se bo IPF po letošnjem upadu prihodkov, že v letu 2022 lahko pohvalil z odbojem zbranih nadomestil navzgor in bodo tako lahko tudi razdeljena nadomestila dosegla rekordno raven.

Lepo vas pozdravljamo,

vaš IPF, k.o.