Arhiv novic objavljenih v letu 2010
Sestanek delovne skupine za pregled in pripravo dopolnitev PODN

Datum: 26. 03. 2010

Drage članice, spoštovani člani!

Obveščamo vas, da se bo delovna skupina za pregled in pripravo dopolnitev Pravilnika o delitvi nadomestil, v katero so bili imenovani Jan Plestenjak, Martin Štibernik, Jure Karas, Janez Križaj, Andrej Sraka, Patrik Greblo in Dare Petrič, ponovno sestala v ponedeljek 12. 04. 2010 ob 13. uri v prostorih Zavoda IPF.

Vabljeni vsi zainteresirani upravičenci, zaradi lažje organizacije pa vas prosimo, da svojo morebitno udeležbo predhodno po telefonu ali e-pošti  javite v tajništvu.

Tajništvo Zavoda IPF
Zavod IPF uživa zaupanje mednarodne strokovne javnosti

Datum: 22. 03. 2010

Zavod IPF ključna kolektivna organizacija, ki bo državam na Balkanu pomagala vzpostaviti ustrezno raven zaščite sorodnih pravic.

Zgledno poslovanje Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF) doživlja ugodne odzive in potrditve s strani mednarodnih organizacij, ki skrbijo za uveljavljanje in zaščito sorodnih pravic na področju glasbe. Dobro organizirano sodelovanje med izvajalci in proizvajalci fonogramov ter korektno sodelovanje z uporabniki vzbuja zaupanje s strani Mednarodnega združenja založnikov (IPA) ter Evropskega patentnega urada (EPO). Vse kaže, da bo Zavod IPF s svojo strokovnostjo in izkušnjami ključna kolektivna organizacija, ki bo pomagala vzpostaviti ustrezno raven zaščite sorodnih pravic na Balkanu.

Direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik je bil za področje kolektivnega uveljavljanja pravic s strani Evropskega patentnega urada predlagan za svetovalca Ministrstva za kulturo Republike Makedonije, ki je sodelovanje že potrdilo. Republika Makedonija je namreč po lanskem sprejemu novega zakona o avtorski in sorodnih pravicah na Evropski patentni urad (EPO) vložila prošnjo za tehnično pomoč na področju kolektivnega uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic. Tovrstno podporo omogoča regionalni program Mednarodnega združenja založnikov (IPA) o industrijski in intelektualni lastnini za Zahodni Balkan in Turčijo, financira pa jo Evropska skupnost. Štibernik se bo s predstavniki makedonskega kulturnega ministrstva in skupinami uporabnikov prvič sestal že meseca maja v Skopju.

Direktor Zavoda IPF bo na podlagi njegovega strokovnega znanja in izkušenj kot svetovalec angažiran tudi na Kosovu, kjer sistem za kolektivno uveljavljanje pravic sploh še ne obstaja.

Zavod IPF je v sklopu dejavnosti krovne mednarodne organizacije za uveljavljanje izvajalskih pravic (SCAPR) v Beogradu organiziral tudi več srečanj med srbskimi izvajalci (PI), proizvajalci fonogramov (O.F.P.S), uradom za intelektualno lastnino Srbije in predstavniki SCAPR, na katerih so bili prisotni tudi predstavniki hrvaške kolektivne organizacije HUZIP. Namen srečanj je bila izmenjava dobre prakse z željo po vzpostavitvi evropskih načel in principov zbiranja in delitve nadomestil imetnikom sorodnih pravic v regiji, še zlasti v Srbiji. Tovrstna srečanja so predvidena tudi v drugi polovici leta.

Pojasnila:

EVROPSKI PATENTNI URAD (European Patent Office - EPO) zagotavlja enotno uporabo postopkov patentnega varstva za posamezne inovatorje in podjetja skoraj 40 evropskih državah. EPO je izvršilna veja Evropske patentne organizacije in deluje pod nadzorom njenega upravnega sveta.

MEDNARODNO ZDRUŽENJE ZALOŽNIKOV (The International Publishers Association - IPA) je bilo ustanovljeno leta 1896 z namenom spodbujanja in zaščite založništva ter povečanje ozaveščenosti o pomembnosti te dejavnosti kot sile gospodarskega, kulturnega in političnega razvoja. IPA se po vsem svetu bori proti cenzuri, uveljavljanju avtorskih pravic, pismenosti in svobode tiska.

SVET ZA KOLEKTIVNO UPRAVLJANJE IZVAJALSKIH PRAVIC (The Societies' Council for the Collective Management of Performens' Rights - SCAPR) je bil ustanovljen leta 1986 z namenom regulacije in razvoja bilateralnih sporazumov med kolektivnimi organizaciji za zaščito pravic izvajalcev.
Ponovni sestanek skupine za pregled in pripravo dopolnitev Pravilnika o delitvi nadomestil

Datum: 22. 03. 2010

Drage članice, spoštovani člani!

Obveščamo vas, da se bo delovna skupina za pregled in pripravo dopolnitev Pravilnika o delitvi nadomestil, v katero so bili imenovani Jan Plestenjak, Martin Štibernik, Jure Karas, Janez Križaj, Andrej Sraka, Patrik Greblo in Dare Petrič, ponovno sestala v ponedeljek 22. 03. 2010 ob 13. uri v prostorih Zavoda IPF.

Vabljeni vsi zainteresirani upravičenci, zaradi lažje organizacije pa vas prosimo, da svojo morebitno udeležbo predhodno po telefonu ali e-pošti  javite v tajništvu.

Tajništvo Zavoda IPF
Zaradi piratstva bo do leta 2015 v evropski ustvarjalni industriji izgubljenih 1,2 milijona delovnih mest

Datum: 18. 03. 2010

Včeraj je bila v Bruslju predstavljena študija z naslovom "Building a Digital Economy: The Importance of Saving Jobs in the EU's Creative Industries", ki napoveduje, da bo zaradi piratstva do leta 2015 izgubljenih kar 1,2 milijona delovnih mest. Ob nadaljevanju trenutnih trendov in predpostavki, da na tem področju ne bo konkretnih političnih posegov, bo izguba prihodkov na drobno znašala 240 milijard evrov. Samo v letu 2008 je piratstvo na področju filma, TV serij, glasbe in programske opreme povzročilo izgubo 185.000 delovnih mest in 10 milijard evrov prihodkov na drobno.

Ob spoznanju, da je varstvo pravic intelektualne lastnine ključnega pomena za gospodarstvo, je Mednarodna gospodarska zbornica (International Chamber of Commerce) ustanovila BASCAP - (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy), namen katerega je osveščati o problemu ponarejanja in piratstva ter s tem povezanih dejavnosti ter zahtevati zavezanost vlade k uveljavljanu in varstvu priavic intelektualne lastnine. Študija je bila izdelana na pobudo BASCAP z namenom razvoja metodologij za boljše razumevanje problematike evropske ustvarjalne industrije.

Gre za prvo tovrstno evropsko študijo, ki zajema natančen in celovit pogled nad ustvarjalno industrijo in njenim odločilnim prispevkom k evropskemu gospodarstvu ter stopnji zaposlenosti. Izdelalo jo je neodvisno pariško podjetje TERA Consultants. Študija je pokazala, da evropska ustvarjalna industrija zaposluje 6,5% celotne evropske delovne sile ali približno 14 milijonov delavcev ter k skupnemu evropskemu bruto družbenem proizvodu prispeva približno 860 milijard evrov.

Zelo jasno sporočilo o nujnosti ukrepov so Evropskemu parlamentu posredovali tudi delodajalci in sindikati, saj je 'pred vrati'  glasovanje za « Gallo poročilo », ki se nanaša na uveljavljanje pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu. Poslance pozivajo, da zavrnejo vse spremembe, ki poskušajo legalizirati izmenjavo datotek ali zanikati problem piratstva. Od Evropske unije pričakujejo pravni okvir, ki bo ustrezno reševal kršitve intelektualne lastnine.
Poziv organizatorjem prireditev k pogajanjem

Datum: 15. 03. 2010

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana poziva vsa reprezentativna združenja organizatorjev prireditev, na katerih prihaja do priobčitve komercialnih fonogramov, kakor tudiindividualne organizatorje takih prireditev, k pogajanjem za določitev načinov in pogojev uporabe komercialno izdanih fonogramov in višine nadomestil (tarif) za javno priobčitev fonogramov na prireditvah.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo s priporočeno pošiljko najpozneje v roku 15 dni po objavi tega poziva na naslov Zavod IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Objava v Uradnem listu RS, stran 540.