Arhiv novic objavljenih v letu 2011
Zavod IPF posluje v skladu z ZASP

Datum: 07. 03. 2011

V Zavodu IPF pri svojem delovanju dosledno spoštujemo vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, v udejanjanju transparentnosti in zakonitosti pa sledimo primerom dobre prakse z vsega sveta. Tako pri sejah skupščin, na katere so vabljeni prav vsi naši člani, vedno prisluhnemo pobudam in tudi na tak način ustvarjamo konstruktiven prostor debate, pobud in izmenjave mnenj. Vse to z željo oblikovanja Zavoda IPF po meri njegovih članov.

Vedno pa dovoljujemo tudi konstruktiven dvom v poslovanje. Tega je oktobra lani nazadnje izrazilo Združenje Slovenska unija glasbenih ustvarjalcev. Na Urad za intelektualno lastnino Republike Slovenije so poslali dopis, v katerem so navedli, da naj bi bili dve seji skupščin neveljavni, kar bi predstavljalo tudi grobo kršitev 161. Člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Obveščamo vas, da je Urad po pregledu dokumentacije nedavno zaključil postopek, saj pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti z vidika zakona oziroma kršitev Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki bi vplivale na kolektivno upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.
Prvi podatki o slovenskih glasbenih izvajalcih v največji mednarodni podatkovni zbirki IPD

Datum: 02. 03. 2011

Zavod IPF sodi med mednarodno najaktivnejše kolektivne organizacije pri nas. Tako so lani postali član združenja IPDA in pred kratkim v največjo mednarodno podatkovno zbirko glasbenikov IPD uspešno uvozili podatke o skoraj 2.000 slovenskih glasbenih izvajalcih, s čimer je vsakdo izmed njih prepoznaven v svetovnem repertoarju. Prva izplačila zaradi uporabe glasbenih del slovenskih izvajalcev v tujini v Zavodu IPF napovedujejo za letos.

Zavod IPF, kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, je lani na generalni skupščini postal polnopravni član združenja IPDA - International Performers Database Association, ki združuje sorodne kolektivne organizacije z vsega sveta in omogoča uveljavljanje pravic izvajalcev tudi v tujini. »Gre za še eno v vrsti mednarodnih aktivnosti, ki Zavod IPF integrirajo v reprezentativno okolje najuglednejših svetovnih kolektivnih organizacij,« je povedal direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik. Na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov med posameznimi kolektivnimi organizacijami je prav podatkovna zbirka IPD, ki jo upravlja IPDA, jedro mednarodnega uveljavljanja sorodnih pravic. Baza je močna podpora sodelovanju med kolektivnimi organizacijami in omogoča tekoče mednarodno urejanje sorodnih pravic in izmenjavo zbranih nadomestil.

Zbirka IPD vsebuje podatke o več kot štiristo tisoč izvajalcih iz 35 držav sveta in tako predstavlja temelj čezmejnemu uveljavljanju sorodnih pravic, saj zagotavlja učinkovito čezmejno izmenjavo zbranih nadomestil ter izmenjavo podatkov, potrebnih za identifikacijo izvajalcev in izvedb. Podatkovna zbirka IPD je tako namenjena ugotavljanju, katera kolektivna organizacija zastopa izvajalca, ki je sodeloval pri uporabljeni izvedbi. »Predvajanje del slovenskih izvajalcev v tujini bomo ugotavljali z analizo sporedov predvajanih del, ki jih bomo iz drugih držav opravljali na podlagi bilateralnih sporazumov. Prva izplačila nadomestil bodo opravljena predvidoma letos,« napoveduje Gregor Štibernik.

Februarja 2011 so v bazo IPD uspešno uvozili podatke o skoraj 2000 slovenskih izvajalcih, ki jih zastopa Zavod IPF. S tem je vsak domači izvajalec postal del svetovne baze izvajalcev, pridobil pa je tudi unikatno IPD številko, pod katero je voden v omenjeni bazi in ki omogoča takojšnjo prepoznavo v svetovnem repertoarju. »To je še posebej pomembno za tiste domače izvajalce, katerih izvedbe se uporabljajo tudi v tujini. Zato ponovno pozivamo vse, ki še niso naši člani, da to čim prej postanejo in si tako zagotovijo varstvo svojih pravic,« dodaja Viljem Marjan Hribar, vodja oddelka Reparticija v Zavodu IPF. IPD številka je posameznemu izvajalcu med matičnimi podatki vidna tudi v Administrativnih spletnih straneh ADMISS, ki so reprezentativen primer sledenja uporabi del posameznih glasbenih izvajalcev, saj lahko ti vsak trenutek preverijo pogostost predvajanja njihovih del v preteklem letu in temu pripadajoča nadomestila.

Zavod IPF sicer ščiti in uveljavlja tako pravice tujih in domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji kot tudi pravice slovenskih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v tujini. Zavod IPF je zato poleg združenja IPDA še član organizacij SCAPR (The Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights), AEPO - ARTIS (Association of European Performers' Organisations) in IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).
Strokovna konferenca o avtorski pravici v digitalnem okolju

Datum: 01. 03. 2011

Poslanka v Evropskem parlamentu Tanja Fajon (S&D/SD) prireja strokovno konferenco o avtorski pravici v digitalnem okolju, ki bo v petek, 11. marca 2011, s pričetkom ob 9.30, v Grand Hotelu Union, v Ljubljani.


 Konferenca, ki se je bodo udeležili ugledni gosti in strokovnjaki s področja intelektualne lastnine in avtorskih pravic, je namenjena

  • pregledu stanja evropske (in slovenske) zakonodaje na področju spopadanja s piratstvom,
  • razpravi o obstoječih mehanizmih in njihovi (ne)učinkovitosti ter
  • pogledu v prihodnost in razvoju alternativnih orodjih, ki bi uredila stanje na tem področju.

Program konference bo zanimiv, dinamičen in udaren, kaj natančno se bo dogajalo, pa boste lako v živo spremljali preko poslankine spletne strani: http://www.tanja-fajon.eu/, dogovarjamo pa se tudi za prenost preko IPF.tv.
Oprosti sodstvo, tokrat ti ne moremo pritrditi

Datum: 25. 02. 2011

V Zavodu IPF smo s presenečenjem sprejeli razplet sodbe, ki smo jo zaradi obrekovanja vložili proti Zoranu Predinu in o kateri smo že poročali na naših straneh. Zoran Predin  je na novinarski konferenci SUGU zelo pavšalno in žaljivo ošvrknil delovanje in transparentno izplačevanje sredstev našim članom. Prilagamo prepisa zvočnih posnetkov, iz katerih si lahko vsak posameznik ustvari povsem jasno sliko o čudnem poteku samega sojenja in še bolj dvomljivi razsodbi.

Postopek je bil voden pristransko: postopek je bil pri Okrožnem sodišču v Ljubljani voden skrajno pristransko, saj je tudi iz zapisnika razvidno, da se je postopek v določeni točki prevesil bolj v smer obtoževanja Zavoda IPF, kakor pa na obravnavanje neresnic, ki jih je na škodo Zavoda IPF izrekel Zoran Predin.

Enim dovoljeno, drugim prepovedano: sodnica je zahtevala, da se dokazni postopek omeji na dan, ko je potekala sporna tiskovna konferenca, kljub temu da smo zatrjevali, da blatenje ni zgolj ponesrečena kritika, ampak del precej bolj obsežnega in načrtnega izpodkopavanja ugleda Zavoda IPF v javnosti. Pri čemer v ravnanju Predina ne gre zaznati zgolj kritike, ampak izključno zlonamerno blatenje, ki se skriva za postavljanjem vprašanj, na katere sploh ne želijo odgovora. Tako smo se morali torej omejiti na dan novinarske konference, medtem ko so - kljub našim protestom - lahko priče (predlagane s strani obdolženega) navajale dogodke izven zahtevanega časovnega okvira.

Sodišče zavrnilo naše dokaze: sodišču sploh ni bilo v interesu odkrivati, zakaj Predinove trditve ne držijo in je v zvezi s tem v celoti zavrnilo dokaze, ki smo jih predlagali. Ugodilo pa je vsem predlaganim dokazom Zorana Predina, med drugim - kljub protestu - tudi z vpogledom v obračunski list njegovega sina (Zakaj naj bi bilo to potrebno v razmerju Predin/Zavod IPF, ni jasno?).

 

POVEZAVE
Vabilo na pogajanje za komercialne radijske programe

Datum: 23. 02. 2011

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah vabi vse izdajatelje, ki v komercialnih radijskih programih radiodifuzno oddajajo fonograme, na pogajanja za ureditev načina in pogojev za radiodifuzno oddajanje fonogramov. 

Vse izdajatelje prosimo, da interes za udeležbo izrazijo v pismu in ga s priporočeno pošiljko pošljejo najpozneje do 5. marca na naslov Zavod IPF, šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA.