Arhiv novic objavljenih v letu 2011
Izjava za javnost o izidu kazenskega postopka Zavoda IPF zoper Zorana Predina

Datum: 14. 01. 2011

Zavod IPF je v sodnem postopku zoper Zorana Predina skušal dokazati obrekovanje, za katerega po našem mnenju obstajajo dovolj trdni dokazi, a je sodišče Predina oprostilo zaradi, po njihovem mnenju, pomanjkanja dokazov. Predin naj bi po mnenju sodišča utemeljeno živel v prepričanju, da je od Zavoda IPF prejel zgolj samo 50 EUR, kljub temu, da smo sodišču predložili dokaze, da je podpisal račun in v dobro svojega podjetja razpolagal z nekajkrat višjim zneskom, poleg tega pa je domnevno nepoznavanje dejanskega stanja preko zaslišanje svoje zakonske partnerke dokazoval šele v sodnem postopku. Sodišče ni sprejelo niti dokazov o tem, da se Predin pred storitvijo inkriminiranega dejanja, ki se obravnava v omenjenem kazenskem postopku, ni poslužil možnosti, s katerimi bi se lahko seznanil z dejanskim stanjem - ni sprejemal pošte z dokumentacijo, ki jo je zahteval in katero smo mu poslali, ni se udeleževal sestankov, ki so bili sklicani na njegovo pobudo, prav tako pa kljub osebnemu vabljenju ne sodeluje na skupščinah izvajalcev, in to navkljub temu, da se na skupščini obravnavajo ravno tiste teme, ki so po njegovem mnenju sporne. Še vedno menimo, da dokazi o protipravnosti njegovega ravnanja nedvomno obstojijo in da je kolega glasbenik po krivem in neutemeljeno omadeževal ugled Zavoda IPF, saj je kljub popolnoma drugačnim dejstvom v javnost plasiral izkrivljene podatke o višini prejetega nadomestila. Dejstvo je, da je bilo nadomestilo, ki ga Zoran Predin prejel v obdobju delovanja Zavoda IPF pred novinarsko konferenco, na kateri so bile izrečene neresnice na škodo Zavoda IPF, vsaj 10-krat višja od vsote, s katero je simbolno hotel omadeževati delo in prizadevanja Zavoda IPF. Vsi pozivi, naj se Zoran Predin oglasi na sedežu Zavoda IPF, kjer mu bomo razložili sistem deljenja sredstev in podali odgovore na njegova vprašanja, so bili zaman. Želeli bi si, da bi glasbeniki, katerih pravice legitimno in transparentno zastopamo, razumeli in uvideli, da je naše poslanstvo njihova zaščita, ne pa blatenje v javnosti in utemeljevanje meglenih insinuacij.