Arhiv novic objavljenih v letu 2012
Poračuni nadomestil za javno priobčitev fonogramov za obračunska obdobja od 2007 do 2011

Datum: 19. 09. 2012

V Zavodu IPF smo opravili revizijo obveznosti po bilateralnih pogodbah s sorodnimi kolektivnimi organizacijami v tujini. Obračunali smo jim manj nadomestil, kot smo predvidevali, zato smo ponovno ocenili višino potrebnih rezervacij in jih ustrezno prilagodili. Tako so se povečala sredstva za delitev, ki jih bomo prijavljenim upravičencem izplačali predvidoma 10. oktobra 2012. Izpis svojih obračunskih podatkov si boste upravičenci po 21. septembru 2012 lahko ogledali v spletni aplikaciji ADMISS.

Meja za izplačilo je skupno obračunano nadomestilo v višini 20 EUR. Obvestila o izplačilih boste v naslednjih dneh po pošti prejeli vsi tisti upravičenci, ki to mejo presegate. Za vse ostale bomo sredstva v skladu s pravilnikom deponirali in vam jih izplačali takoj, ko bodo vaša nadomestila presegla minimalno vsoto. Prosim vas, da morebitne spremembe podatkov za nakazila sporočite najkasneje do 8. oktobra 2012, saj po tem datumu spremembe ne bodo več mogoče!

Za dodatna vprašanja
Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 930, lahko pa jih posredujete tudi na elektronski naslov: viljem.hribar@zavod-ipf.si. Prav tako nam lahko posredujete morebitne konstruktivne pobude, povezane s pravili o delitvi nadomestil.

Zavod IPF
Digitalna prihodnost glasbe

Datum: 12. 09. 2012

V nadaljevanju smo zbrali nekaj aktualnejši zgodb, ki so povezane z glasbo v digitalnem okolju. Vabimo vas k branju.

Glasba na zahtevo z 40 % rastjo

Storitve z glasbo na zahtevo, kot sta Spotify in We7, bo letos ustvarila skoraj 700 milijonov funtov, kar je za 40 % več kot lani. To je spletne strani s pretočno glasbeno vsebino postavilo za najhitreje rastoče v panogi, saj bodo naprimer strani, ki ponujajo nalaganje glasbe s spleta, zabeležile »le« 8,5 % rast.

V glasbeni industriji še vedno prevladuje prodaja fizičnih nosilcev zvoka, kot sta cd ali vinilna plošča, ki predstavljata 61 % prodaje. A samo letos se je delež prodaje glasbe v tej obliki na svetovni ravni znižal za kar 12 %, celo za 30 % pa v Veliki Britaniji. Digitalna glasba v obliki prenosov, pretakanja ali mobilne glasbe naj bi sicer po prodaji fizične nosilce zvoka prehitela leta 2015. Prihodki glasbene industrije iz naslova prodaje so letos upadli za 2,6 %.

Amazon Digital Locker 
Amazon je z novimi vsebinami, ki omogočajo lažjo sinhronizacijo in prenos datotek, nadgradili svojo storitev, imenovano Digital locker. Glavna novost je storitev »scan-and-match«, ki samodejno preveri glasbene datoteke v računalniku uporabnika, jih primerja z obstoječim katalogom Amazona in jih samodejno prenese v Digital locker. Storitev je že na voljo v ZDA, še letos pa naj bi bila tudi v Evropi.

Spletna storitev Digital Locker, ki je bila lani predstavljena v ZDA, uporabniku omogoča, da naloži svoje digitalne glasbene datoteke na strežnike podjetja in tako do njih dostopa preko katere koli naprave, priklopljene na internet. Zanimivo je, da je Amazon Digital Locker na začetku vpeljal brez sodelovanja z založbami z utemeljitvijo, da gre za nalaganje zasebnih kopij že obstoječe digitalne glasbe, za katero obstajajo izjeme v varstvu pravic. A so pogovore kmalu začeli, saj želijo dodati storitvi nove funkcije, za katere pa nedvomno potrebujejo dovoljenja lastnikov pravic.

Google proti stranem z nelegalno glasbo 
Google naj bi pospešili začetek ambicioznega ponujanja glasbene storitve Google Music tudi zunaj ZDA, ob tem pa zmanjšal prikazovanje spletnih strani z nelegalno digitalno glasbo v iskanih zadetkih. Prav to naj bi bil glavni generator za vzpon njihove lastne storitve, ki je urejena v skladu z vsemi digitalno pravicami in ki imetnikom omogoča ustrezna nadomestila. Zabavna industrija, npr. v Veliki Britaniji, šteje takšno odločitev za pomemben mejnik na poti k spoštovanju intelektualne lastnine v digitalnem okolju. Sicer pa z omejitvami ne bodo prizadete strani, kot je YouTube, saj imajo že zdaj dovolj dobro proti piratsko zaščito, ki prepoznava nezakonito kopirane vsebine.

Povzeto po Aepo Artis News Bulletin
Zavod IPF podpira dobrodelne in vzgojno-izobraževalne prireditve

Datum: 06. 09. 2012

V Slovenskih novicah so 28. avgusta  2012 na 18. strani objavili žaljiv in zavajajoč članek z naslovom Sazas pomaga, IPF služi«.

V Zavodu IPF smo vzgojno-izobraževalno prireditev Zavoda Janeza Levca v skladu z zakonodajo in našimi primeri dobrih praks oprostili plačila nadomestila za prireditve u Mednarodnega festivalskega leta. Postopek oprostitve plačila smo lahko uspešno izvedli šele 30. 8., saj nam odgovorni v zavodu prej niso posredovali ustrezne in celovite dokumentacije, iz katere bi lahko sklepali, da gre za vrsto prireditve, ki se ji ne zaračuna nadomestilo za javno uporabo fonogramov. Nepozornost odgovornih v zavodu je pripeljala tudi do tega, da so prošnjo po oprostitvi plačila posredovali na drugo kolektivno organizacijo, kar je postopek še dodatno zavleklo.

Svet Zavoda IPF
Svet Zavoda IPF z novim predsednikom

Datum: 14. 08. 2012

V Zavodu IPF vsaki dve leti v skladu s statutom zamenjamo predsednika Sveta zavoda, ki prihajata izmenično iz izvajalskih in fonogramskih vrst. Po dveh letih predsedovanja Boštjana Dermola, predsednika Skupščine izvajalcev, je julija predsednik Sveta Zavoda IPF postal Boštjan Menart, tudi predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov. Vodenje Strokovnega sveta je prevzel mag. Andrej Sraka.

Statut Zavoda IPF predvideva dvoletno rotacijo na vodilnem mestu najvišjega organa - sveta zavoda. Tako je po dveh letih, ko je vodenje sveta uspešno pripeljal do konca mandata Boštjan Dermol, vodstvo prevzel Boštjan Menart. Ob tem smo pozdravili tudi novega predsednika strokovnega sveta mag. Andreja Srako.

Pogled v pretekli dve leti

Boštjan Dermol izpostavlja, da smo v Zavodu IPF v preteklih dveh letih naredili mnogo korakov naprej. Vsekakor moramo izpostaviti povečan obseg dela zaradi vpeljave novih mehanizmov nadzora uporabe glasbe in proaktivnost na več področjih uporabe fonogramov. Zavedamo se, da so bili stroški relativno visoki, vendar bodo naložbe zaradi njih prave rezultate prinašale v prihodnjih letih.  Za delovanje Zavoda IPF so bile izjemno pomembne tudi izpogajane tarife za uporabo del, vse skupaj pa je rezultiralo v izplačilih upravičencem. Transparentnost našega dela in dostopnost informacij smo pripeljali na zavidljivo raven. To potrjujejo tudi aktivno sodelovanje upravičencev pri delu Zavoda IPF, mnoge sugestije, pripombe in pohvale, ki smo jih bili deležni v zadnjih dveh letih. Dodaten korak naprej je tudi več kot uspešno sodelovanje z reprezentativnimi sindikati. Posebno pozornost smo namenili podpisom bilateralnih sporazumov, ki našim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov omogočajo varstvo pravic tudi v tujini, in mednarodnemu sodelovanju v krovnih organizacijah.

Pogled naprej
Novi predsednik Sveta zavoda Boštjan Menart bo nadaljeval začrtano strategijo: (1.) povečevanja prihodkov na podlagi novo sklenjenih sporazumov z uporabniki in (2.) prizadevanja za povečevanje delilne mase z zniževanjem stroškov delovanja, pri čemer bo Svet zavoda posebej pozoren tudi na aktivno upravljanje terjatev. Prizadevali si bomo tudi za nadaljevanje rasti nadomestil domačim upravičencem. Že zdaj se pospešeno pripravljamo na regionalno konferenco oktobra v Sarajevu, kjer želimo uveljaviti koncept skupne baze del v regiji. Zagotovo pa kot eno od prioritet dvoletnega mandata predsednika Sveta zavoda Boštjan Menart vidi tudi prizadevanja za sodelovanje z drugimi kolektivnimi organizacijami in za združevanje procesov uveljavljanja.
Zavod IPF povečuje prihodke in izplačila glasbenikom ter uspešno zmanjšuje stroške

Datum: 07. 08. 2012

Objavljamo prikaz nasprotnih dejstev in odgovor na članek »Glasbenikom le drobtinice«, ki je bil objaviljen na 16. strani Slovenskih novic 6. avgusta 2012.

Poslovanje Zavoda IPF je transparentno od samega začetka. Razčlenjene bilance so del letnih poročil, predstavljenih na spletni strani in na vsakoletnih skupščinah, ko imajo upravičenci in imetniki pravic možnost vpogleda in sooblikovanja finančnega poslovanja. Za začetek zaščite pravic naših članov smo v preteklih letih vložili prepotrebna sredstva za vzpostavitev sistemov, zaradi katerih Zavod IPF danes bistveno bolje in cenovno ugodneje uveljavlja pravice kot ostale kolektivne organizacije, zaradi česar iz leta v leto večamo prihodke, namenjene za izplačila članom. Hkrati uspešno znižujemo stroške, saj sodelujemo z različnimi izvajalci storitev, s čimer dosegamo najbolj optimalne cene, in aktivno upravljamo odprte terjatve. Posledica racionalizacije dela Zavoda IPF bo tako že drugo izplačilo nadomestil v letošnjem letu. Mnogi bodo tako prejeli največ, odkar so nam zaupali v varstvo svoje pravice, na kar smo izjemno ponosni. Naj povemo, da bodo naši prihodki letos znatno presegli 3.000.000 evrov, kar nas uvršča med najuspešnejše kolektivne organizacije na svetu. Predvsem pa so, navkljub zelo podobnemu obsegu dela, naši stroški za dober milijon evrov nižji od primerljivih kolektivnih organizacij pri nas. Glede poslovanja in milijonskih nakazil podjetjem, smo bili zagotovo po pomoti zamenjani z eno od slovenskih kolektivnih organizacij, ki je, tako pravi njeno letno poročilo, sklenila z enim (!) samim podjetjem pogodbo v vrednosti 14.000.000 €. Zato si bomo na Zavodu IPF še naprej prizadevali druge kolektivne organizacije prepričati v skupno sodelovanje pri zaščiti intelektualne lastnine, predvsem na področju skupnih strokovnih služb, s čimer bi skupaj lahko znižali stroške v dobro izplačil našim članom, a žal ostajamo na pragu nezainteresiranosti drugih kolektivnih organizacij. Da delamo zgolj in samo v dobro glasbenikov in ostalih imetnikov pravic, dokazujejo vsi dosedanji pregledi državnih nadzorstvenih organov in neodvisnih revizijskih institucij, ki niso pokazali nobenih nepravilnosti v našem delovanju, med tem ko poznamo primere, ko se prej omenjena kolektivna organizacija ubada z negativno zaključenimi primeri prav vseh nadzornih organov: URSIL, TIRS in UVK.

Svet Zavoda IPF