Arhiv novic objavljenih v letu 2014
Ustvarjalci glasbe, pridružite se nam pri ozaveščanju organizatorjev prireditev!

Datum: 19. 08. 2014

Dragi upravičenci,

IPF glede obveznosti prijavljanja prireditev v primeru predvajanja posnete glasbe intenzivno komunicira z organizatorji prireditev. Kljub temu pa se s prošnjo za sodelovanje obračamo tudi na vas in vas prosimo za vzajemnost pri učinkovitejšem obveščanju, saj to prinaša več koristi za vse udeležene strani. Od nekaterih organizatorjev prireditev smo namreč prejeli podatek, da so jih glasbeni izvajalci obvestili, da je potrebno po prireditvi posredovati na IPF sporede predvajanih del. Za to se vam zahvaljujemo, saj s takim sodelovanjem naredimo veliko za ozaveščenost pri uporabnikih glasbe, kar ustvarja pozitiven odnos do uporabe intelektualne lastnine v javnosti nasploh.

V nekaj primerih pa se je pripetilo, da organizatorji prireditev niso vedeli, da morajo dogodek prijaviti v naprej. Od tega je namreč odvisna tudi upravičenost do popusta pri tarifi.

Če imate torej možnost v stiku z uporabnikom v času pred izvedbo prireditve (v času dogovarjanja za nastop) omeniti tudi prijavo na IPF, boste s tem naredili nekaj pozitivnega tako za uporabnika, ker bo lahko izkoristil popust, kot tudi za izvajalce glasbe, ker s tem pomagate k urejenemu stanju zaščite varovanih del.

Na ta način pomagate tudi pri zmanjševanju stroškov.

Hvaležni vam bomo, če organizatorje obvestite, da je prireditev potrebno prijaviti do 10 dni pred pričetkom  z obrazcem Prijava prireditve (obrazec je na voljo na spletni strani, posredujemo pa ga tudi po telefonskem dogovoru), v roku 15 dni po prireditvi pa je potrebno posredovati v celoti izpolnjen obrazec Spored in osnova za odmero nadomestila.

Zahvaljujemo se vam za dosedanje in bodoče sodelovanje ter vas lepo pozdravljamo!
Nove skladbe na božični lestvici

Datum: 15. 07. 2014

Vsake toliko časa nam misli lahko zaplavajo v decembrski božično-novoletni čas. Že objavljena božična lestvica po novem vključuje tudi skladbi, ki zaradi različnih razlogov nista bili umeščeni na seznam najbolj predvajanih skladb s praznično tematiko. Tangels Feat. Nika Zorjan April  s skladbo Nekaj v zraku Coca Cola XMas song 2012  je še neprijavljena v sistemu IPF, v seznamu pa je sistem ni upošteval zaradi prednastavljenih parametrov, ki niso predvidevali angleških korenov besed. Navedena izvedba je bila celonajbolj predvajana! Prav tako v lestvici najbolj predvajanih božičnih skladb ni bila upoštevana skladba Raay (Tangels) z naslovom Zimska, ker iz naslova ni razvidno, da gre za božično-novoletno skladbo in je kot take tudi ni prepoznal nihče od pripravljavcev lestvice.

Opravičujemo se vsem vpletenim, veseli pa smo, da sta od zdaj naprej na seznamu še dve priljubljeni praznični skladbi.
Nekaj statistike po opravljenih obračunih

Datum: 15. 07. 2014

Statistika predvajanj za preteklo leto 2013 je zaključena. Na spletnem naslovu Lestvice smo objavili lestvice, ki so nastale na podlagi prejetih poročil o uporabi glasbe in so tudi podlaga za izračun nadomestil upravičencem.

Na isti strani lahko ljubitelji glasbe preverite, kakšen je vaš glasbeni okus; ali je mainstream ali pa bolj usmerjen v specializirane zvrsti, podrobnejše informacije za upravičence pa so na voljo v sistemu ADMISS. Še enkrat čestitamo vsem visoko uvrščenim glasbenikom za delo v lanskem letu in želimo vse dobro ter veliko prepoznavnih not, harmonij in ritmov v tudi letošnji še posebej poletni glasbeni sezoni.

Vabimo vas tudi, da si skrbno ogledate seznam upravičencev, ki nam še niso posredovali potrebnih podatkov za izplačilo, do sedaj pa jim je IPF obračunal več kakor 20 €. Morda na seznamu najdete katerega od svojih glasbenih kolegov in ga usmerite na naš naslov. 
Obvestilo o opravljenih obračunih

Datum: 30. 06. 2014

Spoštovani upravičenci,

obveščamo vas, da smo v skladu z letnim načrtom za leto 2014, s pravilnikoma o delitvi nadomestil, s sprejetimi sklepi ter na podlagi podatkov o javni priobčitvi fonogramov za posamezno obračunsko obdobje v preteklih dneh opravili:

  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2013 ter končni poračun za leto 2008 za izvajalce,
  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2013 za proizvajalce fonogramov. Končni obračun za proizvajalce fonogramov tokrat ni bil opravljen, saj se je z zadnjimi spremembami statuta zastaralni rok podaljšal na 5 let.

Če skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil (10 EUR), in že razpolagamo z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, bomo nadomestila izplačana predvidoma 14. julija 2014, vsem, ki izstavljate račune, pa bodo ti poravnani najkasneje v 21 dneh po prejemu.

Zato prosimo vse upravičence, ki bodo prejeli finančna obvestila, da nam najkasneje do 10. julija 2014 sporočijo dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za izplačilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne!

Od letošnjega leta dalje lahko vsi upravičenci, ki nam o tem podajo soglasje prek spletnega vmesnika ADMISS, prejemajo finančna obvestila prek elektronske pošte. Letos so tako vsi upravičenci še prejeli obvestilo po klasični pošti, odslej pa bodo tisti s soglasjem za e-poslovanje, prejemali le še elektronska sporočila.

Izpisi lastnih obračunskih podatkov in natančnejše poročilo o opravljenih obračunih si boste lahko ogledali v spletni aplikaciji ADMISS predvidoma po 3. juliju 2014. Podatki vsebujejo informacije o vseh fonogramih, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec in za katere smo na podlagi prejetih prijav lahko naredili obračune za zgoraj navedena obračunska obdobja.

Želimo vam veliko uspeha pri nadaljnjem ustvarjanju in vas lepo pozdravljamo!
IPF PODPISAL SPORAZUM Z GASILSKO ZVEZO SLOVENIJE

Datum: 17. 06. 2014

IPF, kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, je danes podpisala poseben sporazum z Gasilsko zvezo Slovenije, s katero bo organizacija prireditev posameznih društev v zvezi močno olajšana. »Zavedamo se pomena prostovoljnega gasilstva za slovensko družbo, zato smo že po žledolomu v začetku letošnjega leta sprejeli sklep, ki omogoča prostovoljnim gasilskim društvom 50-odstotni popust na nadomestilo za eno prireditev v letu 2014,« je danes ob podpisu sporazuma povedal Gregor Štibernik, direktor IPF, in dodal, da želijo na ta način izraziti priznanje za požrtvovalno delo, ki ga gasilska društva opravljajo v korist skupnosti. Zdaj so v okviru zakona in pravilnikov sodelovanje z gasilskimi društvi nadgradili. »Z novim sporazumom bodo lahko imela društva, ki se bodo za to odločila, še dodaten popust - več kot se jih odloči za sodelovanje, večji bo popust,« je izpostavil Štibernik in razložil, da bodo imeli tudi na IPF zaradi sporazuma več koristi, med katerimi so najpomembnejši bistveno manjša administracija in s tem povezani stroški. Na ta način IPF nadaljuje z dolgoročno strategijo zmanjševanja stroškov delovanja, uporabnikom pa omogoča lažje poslovanje ter bolj racionalno uporabo posnete glasbe.

Sicer pa se IPF pri svojem delu trudi prisluhniti uporabnikom. Že v procesu priprave sprememb zakona o avtorskih in sorodnih pravicah so bili zato pozorni na argumente predstavnikov uporabnikov glasbe, med katerimi je bila posebej aktivna tudi Gasilska zveza Slovenije. »Konstanten dialog z uporabniki na način, ki zagotavlja obojestranske koristi, je najboljša posledica procesa dogovarjanja tako za slovenske glasbenike kot tudi institucije, ki glasbo uporabljajo,« je vsebino sporazuma s krovno gasilsko organizacijo komentiral Štibernik. Gasilska društva bodo tako zdaj za pavšalni letni znesek nadomestil za uporabo posnete glasbe lažje organizirala svoje prireditve, predvsem pa prihranila. »To pa je tudi prispevek slovenskih glasbenikov,« je na podpisu še povedal Štibernik.

Sicer pa je IPF edina kolektivna organizacija v Sloveniji, ki deluje na področju zaščite sorodnih pravic domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov doma in v tujini, na podlagi mednarodnih pogodb pa enako uveljavlja in ščiti tudi pravice tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji. Z neposrednimi pooblastili upravlja pravice za skoraj 2.300 slovenskih glasbenih izvajalcev in več kot 200 domačih proizvajalcev fonogramov. Z mednarodnimi sporazumi pa IPF ščiti pravice več 10.000 tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Zavod kolektivno uveljavlja in ščiti pravice domačih in tujih glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov (založb), katerih dela se javno predvajajo v Sloveniji. Uveljavlja pravično nadomestilo za glasbeno ustvarjanje. Z zbiranjem nadomestil v obliki licence za javno uporabo fonogramov sredstva nato na podlagi podatkov o predvajanju razdeli med upravičence - imetnike sorodnih pravic. IPF se na ta način aktivno zavzema za ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj slovenske glasbene produkcije ter dvig ozaveščenosti o pomenu avtorskih in sorodnih pravic.

Članstvo v IPF je prostovoljno, podatke pa lahko upravičenci registrirajo brezplačno. Izvajalci in proizvajalci fonogramov s članstvom tako pridobijo učinkovito in preprosto upravljanje sorodnih pravic v razmerah množičnega javnega predvajanja glasbenih del v Sloveniji in v drugih državah. Poleg samih nadomestil pa so člani upravičeni tudi do pravne pomoči in aktivne zaščite, konstantno pa imajo dostop do podatkov o predvajanjih prijavljenih fonogramov in obračunskih podatkov v sistemu Admiss.

undefined

Gregor Štibernik, direktor IPF, je danes podpisal sporazum z Joštom Jakšo, predsednikom Gasilske zveze Slovenije, s katerim bodo posamezna gasilska društva lažje organizirala svoje prireditve.