Arhiv novic objavljenih v letu 2017
Vabilo na 27., redno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF

Datum: 30. 08. 2017

Spoštovani člani Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF,

vabimo vas na 27., redno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF. Vabilo je na voljo na spodnji povezavi:

Vabilo na 27., redno skupščino proizvajalcev fonogramov IPF

 

DOLOČILA, VEZANA NA SKLIC SKUPŠČINE

Posebna opozorila

- Seja Skupščine izvajalcev IPF in Seja Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF bosta zaradi zagotavljanja regularnosti odločanja po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) potekali sočasno. 
- Navzočnost ob začetku seje je zaradi ugotavljanja sklepčnosti nujna. Člani, ki bodo zamudili začetek seje, ne bodo mogli sodelovati pri odločanju. 
- V skladu z 21. členom Poslovnika Skupščine izvajalcev je predhodna najava udeležbe na seji obvezna.

 

Gradiva

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena v spletni aplikaciji ADMISS (https://admiss.ipf.si/) najpozneje 15 dni pred sejo skupščine, od takrat naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

 

Pooblastila

Pooblastitelj priglasi pooblastilo strokovni službi Zavoda najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred skupščino, na katero se pooblastilo nanaša. Priglasitve pooblastil, ki jih strokovna služba Zavoda prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz tega odstavka, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.

Pooblastila članov Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF za zastopanje na sejah Skupščin proizvajalcev fonogramov IPF bodo upoštevana, v kolikor bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
- Pooblastitelj je v trenutku dajanja pooblastila član Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF.
- Upoštevana bodo pooblastila, ki jih bo Strokovna služba IPF prejela v času svojih uradnih ur v roku, določenem s Statutom IPF.

Pooblastila, poslana po pošti, morajo biti oddana s priporočeno pošiljko najpozneje zadnji dan roka, ki je s Statutom določen za priglasitev pooblastil.

Vsa druga prejeta pooblastila ne bodo upoštevana.

Člani skupščine, ki bodo ob izpolnjenih kumulativnih pogojih pooblastili pooblaščence, so lahko prisotni na skupščini, vendar brez glasovalne pravice.
Obračun za nadomestila za leti 2016 in 2011 je končan

Datum: 10. 07. 2017

V IPF-u smo pripravili obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2016 in končni poračun za leto 2011. V obračun smo všteli vse prijave vaših posnetih izvedb, ki smo jih prejeli najmanj do 31. marca 2017. Če imamo vse vaše podatke za nakazilo, vam bomo sredstva izplačali predvidoma 14. julija 2017.

 

Nadomestilo za javno priobčitev pripada del vam pripada, če so bili v letu 2016 in 2011 (končni obračun) uporabljeni fonogrami, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec. Nadomestilo vam začnemo obračunavati takoj, izplačilo pa izvedemo, ko skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil (10 EUR). Če ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, vam bomo izplačali razliko med obračunanim in že prejetim zneskom.

 

Preverite podatke za izplačilo

Če že razpolagamo z vsemi osebnimi podatki, potrebnimi za nakazilo, vam bomo nadomestilo izplačali predvidoma 14. julija 2017. Vse, ki izstavljate račune, pa prosimo, da na podlagi priloženega finančnega obvestila račun čimprej izdate. Računi bodo praviloma plačani v 30 dneh po prejemu.

 

Prosimo vse upravičence, da nam najkasneje do 12. julija 2017 na elektronski naslov obracuni@ipf.si sporočite dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za izplačilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne!

 

Podrobnejši podatki

Izpis lastnih obračunskih podatkov in natančnejše poročilo o opravljenih obračunih si boste lahko ogledali v spletni aplikaciji ADMISS v prvi polovici avgusta 2017. Na voljo bodo tudi podatki o predvajanjih fonogramov, ločeno po radijskih programih, po posameznih letih in mesecih ter poročilo o opravljenih obračunih in poračunih.

 

Upravičenec ima pravico v roku 90 dni od objave obvestila o izvedenem obračunu na spletnem mestu IPF Strokovnemu svetu podati pisni zahtevek za naknadni obračun, dopolnilo obračuna ali popravek obračuna, če meni, da mu nadomestilo ni bilo obračunano oz. če meni, da mu je bilo nadomestilo obračunano nepravilno.

 

Imate vprašanja?

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 930 in na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si.
Okrogla miza Glasba v primežu piratstva in podelitev nagrad ZLATA PIŠČAL

Datum: 08. 06. 2017

Spoštovani člani, v nadaljevanju vam posredujemo vabilo Društva ZLATA PIŠČAL.

Prav je, da glasbeniki svojemu delu nastavimo ogledalo in dovolimo, da o našem delu presojajo predstavniki strokovne javnosti. Združeni v akademijo ZLATA PIŠČAL so naredili nabor najboljših v letu 2016. Pred nami je tako tretja podelitev cehovskih glasbenih nagrad ZLATA PIŠČAL v kategorijah skladba leta, album leta, izvajalec leta, novinec leta in za življenjsko delo.

Pred podelitvijo vas vabimo na okroglo mizo z naslovom Glasba v primežu piratstva, na kateri bodo svoje izkušnje in poglede soočili glasbeniki, predstavniki fonogramske industrije in strokovnjaki za boj proti piratstvu.

Pričakujemo vas v TOREK, 13. junija 2017, ob 17. uri v Grand hotelu Union Business v Ljubljani.


Prijave sprejemamo TUKAJ.


Program srečanja

17:00 Okrogla miza: Glasba v primežu piratstva
19:00 Podelitev nagrad zlata piščal & jam session z zasedbo Kranjci.


S kolegialnimi pozdravi!


Društvo ZLATA PIŠČAL
NOVO: IPF portal za uporabnike

Datum: 07. 06. 2017

Spoštovani,

za vse, ki javno uporabljate komercialno izdane fonograme (posneto glasbo), smo pripravili IPF portal za uporabnike. Tu lahko preprosto in hitro posredujete podatke o predvajanju fonogramov, dostopate do finančnih podatkov in drugih informacij o javnem predvajanju komercialno izdanih fonogramov.

 

Prednosti elektronskega poslovanja z IPF

IPF portal za uporabnike omogoča hitro in preprosto prijavo uporabe komercialno izdanih fonogramov (posnete glasbe). Na portalu je trenutno možno:

 • prijavljanje predvajanja fonogramov na javnih prireditvah
 • oddajanje sporedov uporabljenih fonogramov na prireditvah in oddajanje ostalih podatkov, ki so potrebni za obračun nadomestila
 • obveščanje o neizvedeni prireditvi
 • kopiranje predhodno izvedene prireditve za hitrejšo prijavo nove z ažuriranjem podatkov o novi prireditvi
 • vpogled v seznam izstavljenih računov in transakcij
 • urejanje matičnih podatkov poslovnega subjekta oziroma fizične osebe

In še ena dobra novica: vsem organizatorjem prireditev, ki bodo v letu 2017 vse obveznosti izpolnili prek IPF portala za uporabnike, se prizna dodatni 2 % popust na obračunano nadomestilo. Pogoj za navedeno znižanje je, da so vsi oddani podatki, tako prijava prireditve kot spored in osnova, v portalu izpolnjeni v celoti. 

 

Prijava v portal

 • za prijavo v IPF portal za uporabnike uporabite spletno povezavo https://portal.ipf.si/Libitum/PerlPortal/perlportal.dll/$/Start, in sicer v brskalnikih Firefox ali Crome (internet Explorer ni popolnoma podprt)
 • v portal se prvič prijavite, tako da na uvodni strani kliknete na povezavo »Ali uporabniškega imena še nimate?« in vpišete davčno številko ter šestmestno šifro plačnika, ki jo najdete na vašem zadnjem računu IPF. Za poizvedbo šifre plačnika nas lahko pokličete na telefonsko številko 01 527 29 36 ali pišete na naš elektronski naslov prireditve@ipf.si. Po kliku na gumb »Prijava« vpišite vaš elektronski naslov (vpisani elektronski naslov bo vaše uporabniško ime, s katerim boste kasneje vstopali v portal)
 • na elektronski naslov boste prejeli enkratno geslo, ki ga lahko spremenite v rubriki »Urejanje pravic«. V tej rubriki lahko dostop do portala omogočite tudi svojim sodelavcem, tako da jih prijavite z njihovim elektronskim naslovom, s svojim geslom pa bodo lahko dostopali do želenih podatkov

 

Pomoč in informacije

Če boste imeli pri prijavi kakršnekoli težave, vas prosimo, da nas pokličete na telefonsko številko 01 527 29 36 ali nam pišete na elektronski naslov prireditve@ipf.si.

 

Vaše mnenje šteje

V želji, da bi IPF portal za uporabnike organizatorjem prireditev in drugim uporabnikom komercialno izdanih fonogramov kar najbolje pripomogel k preprostejšemu posredovanju podatkov o javnem predvajanju komercialno izdanih fonogramov ter omogočil vpogled v seznam izstavljenih računov in transakcij, vas vabimo, da nam vaše morebitne predloge, poglede in ideje, ki bi portal še dodatno izpopolnili, posredujete na naš elektronski naslov info@ipf.si. Z veseljem jih bomo obravnavali.

Z lepimi pozdravi,

IPF, služba za percepcijo
Bližajo se obračuni – preverite svoje podatke

Datum: 05. 06. 2017

V IPF se intenzivno pripravljamo na obračun nadomestil za leto 2016 in končni poračun za leto 2011 za izvajalce in proizvajalce fonogramov. Za pravilno in pravočasno izplačilo je nujno, da so podatki, ki so vam dostopni v sistemu ADMISS, pravilni. Vabimo vas, da jih preverite.

V ADMISS-u je omogočen vpogled v podatke, na podlagi katerih izvedemo izplačila na vaš račun. Pomembno je, da so podatki ažurirani in pravilni, zato vas vabimo, da preverite:

 • osebne podatke,
 • naziv banke in številko svojega računa,
 • ali imate status, prek katerega lahko izdate račun,
 • ali imate pravilno označeno rezidentstvo.

Le z osveženimi podatki bodo lahko vaša plačila prispela pravočasno. 

Morebitne spremembe podatkov sporočite na e-naslov upravicenci@ipf.si. Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 01 52 72 932.