2019
Društvu KOPRIVA, k.o. podeljeno dovoljenje za kolektivno upravljanje

Datum: 30. 07. 2019

Včeraj, 29. julija 2019, smo se razveselili pošte, prejete s strani Urada RS za intelektualno lastnino, s katero so IPF, k.o., kot stranskega udeleženca obvestili, da je bilo Društvu KOPRIVA izdano dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe in ki pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom. Dovoljenje se glede delitve nadomestil nanaša samo na delitev nadomestil med kolektivne organizacije, ki imajo dovoljenje za razdeljevanje nadomestil med upravičene imetnike pravic.

V praksi to pomeni, da je zapolnjena velika praznina in bodo tako izvajalci in proizvajalci fonogramov prejeli del, ki jim pripada iz naslova zbranih nadomestil. IPF, k.o. je ves čas postopka izdaje dovoljenja konstruktivno sodeloval, zato izdano dovoljenje štejemo tudi kot svoj uspeh. Še pomembnejši pa je ta uspeh za imetnike pravic, ki so združeni pod našo streho, saj se bodo tako v prihodnjem letu materialni rezultati izdaje dovoljenja poznali na transakcijskih računih.
IFPI se pridružuje široki koaliciji, da bi se spopadli z manipulacijo streaminga

Datum: 22. 07. 2019

Mednarodna federacija fonogramske industrije IFPI se je pridružila široki koaliciji velikih in neodvisnih založb, založnikov in ponudnikov digitalnih vsebin pri podpisovanju 'kodeksa najboljše prakse'. Namen tega je odkriti in preprečiti manipulacijo znotraj pretoka oz. streaminga ter ublažiti njene učinke na trgu.

Kodeks opisuje smernice za ustavitev neprilagojenih iger na pretočnih storitvah, ki so zasnovane tako, da zagotavljajo boljše pozicioniranje grafikonov, tržni delež, plačila licenčnin in več.

O kodeksu ANTI-STREAM MANIPULATION CODE OF BEST PRACTICE si lahko preberete tukaj.

 

 

Frances Moore, direktorica IFPI, je na temo stream manipulacije povedala:

»Takšna manipulacija lahko ogrozi natančnost lestvic in na koncu natančnost plačil licenčnin od storitev pretakanja do ustvarjalcev glasbe. Tisti, ki ustvarjajo glasbo - od umetnikov in piscev pesmi do založnikov in drugih - morajo biti pravično in natančno nagrajeni za svoje delo in naložbe. Kakršnekoli manipulacije, ki spodkopavajo poštenost, ne smemo dopuščati.

Zavezani smo k sodelovanju z zainteresiranimi stranmi v širši glasbeni skupnosti, da preprečimo takšne manipulacije.«

 Sklenjen novi sporazum s Plesno Zvezo Slovenije!

Datum: 08. 07. 2019

V oktobru 2018 je IPF, k.o. (v nadaljevanju IPF), po desetih letih veljavnosti sporazuma o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v plesnih organizacijah, plesnih tekmovanjih in na plesnih revijah ter višini nadomestila za njihovo uporabo, objavil prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev novega skupnega sporazuma.

Na vabilo se je v roku kot reprezentativno združenje odzvala Plesna Zveza Slovenije (v nadaljevanju PZS), s katero smo 4. 12. 2018 pričeli s pogajanji. Le-ta so se uspešno zaključila 27. 6. letos, ko je bil dogovorjen in podpisan novi Skupni sporazum za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah - plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije.

 

Naj spomnimo: 2016 je bil sprejet Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki je prinesel določene spremembe tudi na področju oblikovanja tarif in pogojev za uporabo varovanih del, še zlasti pa so spremembe vplivale na kriterij primerljivosti postavljene tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij na istovrstnih delih za istovrstno uporabo v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah. V skladu s tem določilom je IPF začel s prenovo oz. osvežitvijo tarif praktično za vse vrste uporabe varovanih del.

 

 

V sklenjenem sporazumu s PZS je tarifa določena tako, da se do tarife v letu 2021 pride postopoma v prehodnem obdobju. Določen je nov način oblikovanja popustov, ki zavezancem prinaša 5 % popust na vnaprejšnje letno plačilo, 5 % popust v primeru ureditve razmerja z IPF s sklenitvijo pogodbe ter popust v višini 10 % za člane PZS.

 

 

Vse organizacije – plesne šole, klubi in druge ustanove v katerih se poučuje ples bodo v mesecu juliju obveščene o sklenjenem sporazumu, skupaj z obvestilom pa bodo hkrati v podpis prejele nove pogodbe.

Skupni sporazum je dokaz, da se z upoštevanjem argumentov obeh strani lahko sklene dogovor, ki prinaša obojestransko zadovoljstvo. Sporazum je še utrdil sodelovanje s PZS in bo tudi v bodoče, s samimi določili v njem, še poudaril njeno aktivno vlogo pri urejanju razmerij zavezancev do IPF.
Spoštovani imetniki pravic! Opravljena delitev za 2018!

Datum: 05. 07. 2019

Skladno s Pravilnikom o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov in Pravilnikom o delitvi nadomestil izvajalcev ter sprejetimi sklepi smo na podlagi podatkov o javni priobčitvi fonogramov za kategorijo imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov in kategorijo imetnikov pravic izvajalcev opravili delitvi nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2018, opravili pa smo tudi končni delitvi za leto 2013. Delitev sredstev namenskega sklada bo predvidoma opravljena septembra 2019.

Koliko sredstev smo delili boste lahko prebrali v natančnem poročilu o opravljenih delitvah, ki bo objavljeno predvidoma do sredine avgusta 2019 v spletni aplikaciji ADMISS. Na voljo bodo podatki o višini sredstev v posamezni delitvi, ločeno za vsak reparticijski razred ter izpis vaših obračunskih podatkov.

Na voljo bodo tudi podatki o predvajanjih fonogramov ločeno po programih in po posameznih letih ter mesecih. Lestvica največkrat predvajanih skladb, ki jo IPF k.o. po prejemu sporedov radijskih programov pripravlja že devet let, za leto 2018 kaže zelo zaskrbljujoče podatke, ki so posledica tudi neupoštevanja kvot na radijskih programih. Med prvih dvajset skladb ni niti ene slovenske, med stotimi pa jih je le 16.

V kolikor želite vpogled v svoje obračunske podatke pred objavo v sistemu ADMISS, nam to sporočite in vam bomo želene izpise pripravili.

Če znesek izračunanega nadomestila doseže minimalno vsoto (10 €) in že razpolagamo z vsemi osebnimi podatki potrebnimi za nakazilo, vam bomo nadomestilo izplačali predvidoma 17. julija 2019. Če ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, vam bomo izplačali razliko med obračunanim in že prejetim zneskom.

Vse, ki izstavljate račune, prosimo, da na podlagi priloženega finančnega obvestila račun čimprej izdate ter ga pravilno naslovite na IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Računi bodo praviloma plačani v 30 dneh po prejemu.

Prosimo vas, da nam najkasneje do 12. julija 2019 na elektronski naslov obracuni@ipf.si sporočite dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za izplačilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne!

Imetnik pravic ima pravico v roku 90 dni od objave obvestila o izvedeni delitvi na spletnem mestu IPF, k.o. podati pisni zahtevek za popravek delitve, če meni, da mu nadomestilo ni bilo obračunano oz. če meni, da mu je bilo nadomestilo obračunano nepravilno.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 930 in na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si.

Želimo vam ustvarjalno poletje in vas lepo pozdravljamo!