2020
Apel ZSVGS in odgovor IPF, k.o.

Datum: 25. 03. 2020

ZSVGS (Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije) in njen predsednik Dušan Zore je na IPF, k.o. naslovila apel, ki ga v celoti objavljamo:

 

APEL ZA ZAŠČITO SLOVENSKIH AVTORJEV GLASBE

Smo podobno času biološke vojne s strani COVID-19. Življenje se je ustavilo, države zapirajo meje in ščitijo lasten narod, sprejemajo se nujni interventni ukrepi za varovanje zdravstva in reševanje gospodarstva.

Zaradi nujnosti ukrepov in hkrati žal krutega spoznanja, da nikogar izven naših meja ne zanimajo naši problemi APELIRAM na vas, da sprejmete interventni pravilnik o delitvi nadomestil avtorjem v času krize, ki bi omogočil 100 % delitev pobranih nadomestil med slovenske avtorje.

Na ta način boste pomagali delno ublažiti ekonomski izpad upravičencem. Zaradi splošne krize je odpadlo vrsto nastopov, kar bo predstavljalo še dodatne izgube avtorjem, katerih dela se javno izvajajo.

Predsednik ZSVGS

Dušan Zore

 

Na ZSVGS je bil poslan odgovor direktorja IPF, k.o., ki ga prav tako objavljamo v celoti:

 

Spoštovani g. Dušan Zore,

hvala za posredovani APEL ZA ZAŠČITO SLOVENSKIH AVTORJEV GLASBE. Popolnoma se zavedamo resnosti trenutnih razmer, razumemo tudi ogroženost slovenskih glasbenikov in slovenske glasbene dejavnosti nasploh.

Na IPF, k.o. smo takoj po prepovedi javnega zbiranja in posledično odpovedi vseh koncertov pristopili k kriznemu reševanju trenutne situacije, vse seveda v okviru zakonskih možnosti, ki jih imamo. Hvala, da ste nas obvestili tudi o pobudi pristojnim državnim organom, da izjemoma dovolijo, da kolektivne organizacije vsa zbrana sredstva namenijo za slovenske avtorje. Žal trenutno nimamo pravne podlage za takšen ukrep, kar je v svojem odgovoru potrdil tudi Urad RS za intelektualno lastnino.

IPF bo v želji, da posledice trenutnih izrednih razmer vsaj malo omilimo:

 • predvidoma do konca meseca aprila opravil redno delitev in
 • po opravljeni seji skupščine takoj opravil še delitev sredstev namenskega sklada.

Zlasti glede druge alineje sporočamo, da Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) določa, da kolektivna organizacija lahko za namenske sklade nameni 10 % zbranih avtorskih honorarjev in jih lahko uporabi za

 • namen spodbujanja kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer morajo sredstva prejeti še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • ali za socialne ali izobraževalne namene avtorjev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Glede na situacijo bo potrebno čimprej oblikovati kriterije za dodelitev sredstev iz namenskega sklada, zlasti za socialne namene. Vljudno vas prosimo za predlog delitve teh sredstev, saj kot predstavnik največjega glasbenega sindikata verjetno najbolje razumete potrebe glasbenikov, ki so odvisni od te dejavnosti.

V upanju, da ostanete zdravi in da te izredne razmere čim hitreje minejo, vas lepo pozdravljam.

Lep pozdrav.

Viljem Marjan Hribar
Zaračunavanje nadomestil v času posebnih ukrepov - Koronavirus COVID-19

Datum: 16. 03. 2020

Kolektivna organizacija IPF, k.o., ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino na območju RS kolektivno upravlja sorodne pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, vas obvešča, da bo za čas izvajanja državnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa COVID-19, vsem uporabnikom varovanih del iz repertoarja IPF, k.o., ki jim državni ukrepi prepovedujejo izvajanje njihove dejavnosti in dejavnosti ne bodo opravljali, sorazmerno znižala višino nadomestil.

Obveščamo vas še, da z dnem 13. 3 2020 zaradi nastale situacije obisk strank v poslovnih prostorih IPF, k.o. do preklica ni mogoč. 

Prosimo vas, da se za vse splošne informacije obrnete na elektronsko pošto info@ipf.si. Elektronske naslove za posamezna delovna področja lahko poiščite tukaj.

Spremenjen način dela velja do preklica.

 

Prosimo za razumevanje.

IPF, k.o.
IPF - obvestilo strankam!

Datum: 12. 03. 2020

Spoštovani!

Obveščamo vas, da z dnem 13. 3 2020 zaradi nastale situacije obisk strank v poslovnih prostorih IPF, k.o. do preklica ni mogoč. 

Prosimo vas, da se za vse splošne informacije obrnete na elektronsko pošto info@ipf.si. Elektronske naslove za posamezna delovna področja lahko poiščite tukaj.

Spremenjen način dela velja do preklica.

 

Prosimo za razumevanje.
Vabilo na posvete o prenosu Direktive (EU) 2019/789 in Direktive (EU) 2019/790 v slovenski pravni red

Datum: 05. 03. 2020

Vir: GOV.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino, kot organom v sestavi, v drugi polovici marca 2020 organizira 4 posvete z zainteresirano strokovno javnostjo, ki bodo namenjeni vsebinski predstavitvi stališč deležnikov glede prenosa posameznih sklopov Direktive (EU) 2019/789 in Direktive (EU) 2019/790 v slovenski pravni red.

Posveti bodo potekali:

 1. posvet: sreda, 18. 3. 2020, od 10 h do 14 h, velika sejna dvorana v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,  
 2. posvet: petek, 20. 3. 2020, od 10 h do 14 h, velika dvorana v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana,
 3. posvet: sreda, 25. 3. 2020, od 10 h do 14 h, velika dvorana v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana,
 4. posvet: petek, 27. 3. 2020, od 10 h do 14 h, velika sejna dvorana v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.  

 Na posvetih se bodo obravnavali naslednji vsebinski sklopi:

 1. posvet: Direktiva (EU) 2019/790 (členi 2 (prvi, drugi in tretji odstavek) do 12),
 2. posvet: Direktiva (EU) 2019/790 (členi 2 (četrti, peti in šesti odstavek), 13 do 17),
 3. posvet: Direktiva (EU) 2019/790 (členi 18 do 23),  
 4. posvet: Direktiva (EU) 2019/789.

 

Svoj interes za udeležbo na posvetu morate najaviti na el. naslov: gp.mgrt@gov.si pet dni pred datumom posveta. V najavi interesa za udeležbo sporočite datum posveta, ki se ga želite udeležiti, osebno ime predstavnika, njegovo funkcijo in el. naslov.

Ob tej priložnosti ste tudi vljudno vabljeni, da na el. naslov: gp.mgrt@gov.si posredujete pisno stališče. Pisna stališča bodo javno objavljena na spletni strani ministrstva. 

Kontakt za morebitna vprašanja: Aleš Gorišek, 01 400 3204, ales.gorisek@gov.si.

 
Rok za prijavo fonogramov na IPF, k.o. za delitev 2019 je 31. marec 2020!

Datum: 10. 02. 2020

Spoštovani izvajalci, proizvajalci fonogramov in drugi imetniki pravic, bliža se rok za prijavo fonogramov za obračun 2019, to je 31. marec 2020.

Le pravočasna, celovita prijava vam zagotavlja varstvo vaših sorodnih pravic, zato lahko v sistemu ADMISS hitro in preprosto preverite svoje podatke in prijave fonogramov.

Ste v lanskem letu morda izdali novo skladbo? Ste jo že poslali medijem? Kaj pa prijavili na IPF? Če slednjega še niste uspeli storiti, potem to storite čim prej, najkasneje pa do 31. marca, da vam bomo po izvedeni delitvi lahko izplačali pripadajoče nadomestilo.

Ob tem bi želeli še posebej opomniti, da bo ob redni delitvi za leto 2019 izvedena tudi končna delitev za leto 2014. Predvsem dolgoletni ustvarjalci tako preverite svoj celoten repertoar, da bodo v delitev zajeta res vsa vaša dela.

 

Mp3 posnetki

Dobro je, da k prijavi pripnete še mp3 posnetke, saj nam bodo v bistveno pomoč pri identifikaciji izvedb, ki jih poslovni subjekti uporabljajo pri svoji dejavnosti. Hkrati bomo tako tudi lažje zagotovili natančno delitev zbranih nadomestil.

 

Preverite osebne podatke

V svojem profilu v ADMISS-u prav tako preverite svoje osebne podatke ter obstoječe podatke o skladbah.

 

Pomoč pri prijavi

Za vsa vprašanja smo vam na voljo v času uradnih ur na sedežu IPF-a, Šmartinska cesta 152/hala 6, Ljubljana, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro..

Vse informacije dobite tudi na telefonski številki 01 52 72 932 ali preko elektronske pošte: info@ipf.si.

 

Vaš IPF, k.o.