2022
13. februar je Svetovni dan radia

Datum: 13. 02. 2023

Vir: unesco.org

Današnji dan so države članice Unesca, nato pa tudi Generalna skupščina Združenih narodov, razglasile kot mednarodni oz. Svetovni dan radia.

Radio je močan medij za slavljenje človeštva v vsej njegovi raznolikosti in je platforma za demokratični diskurz. Še vedno ostaja najbolj razširjen medij. Ta edinstvena zmožnost doseganja najširšega občinstva pomeni, da lahko radio oblikuje družbeno izkušnjo raznolikosti, postane arena za vse glasove, da spregovorijo, so zastopani in slišani. Radijske postaje bi morale služiti različnim skupnostim, ponujati najrazličnejše programe, stališča in vsebine ter odražati raznolikost občinstva v svojih organizacijah in delovanju.

Radio je po različnih mednarodnih poročilih še vedno eden najbolj zaupanja vrednih in uporabljanih medijev na svetu.

Tema 12. svetovnega dneva radia, ki ga obeležujemo letos, je "Radio in mir"

Radio lahko res podžge konflikte, vendar v resnici profesionalni radio ublaži napetosti, prepreči njihovo stopnjevanje ali povzroči spravo in pogovore o obnovi. V kontekstu oddaljenih ali neposrednih napetosti ustrezni programi in neodvisno poročanje novic zagotavljajo osnovo za trajnostno demokracijo in dobro upravljanje z zbiranjem dokazov o tem, kaj se dogaja, obvešča državljane.

"... ker se vojne začnejo v glavah ljudi, je treba v glavah ljudi zgraditi obrambo miru."

 

Zato je treba podporo neodvisnemu radiu razumeti kot sestavni del miru in stabilnosti. Ob svetovnem dnevu radia 2023 UNESCO izpostavlja neodvisni radio kot steber za preprečevanje konfliktov in gradnjo miru.

Pri nas je največji del radijskega programa še vedno namenjen glasbi, večji del zabavni in popularni, le okoli dva odstotka resni glasbi. Razvedrilnemu programu je odmerjenega nekaj več kot deset odstotkov,  govornemu programu, ki obsega ves informativni program, kulturo, znanost, izobraževalni in igrani program ter pogovorne oddaje, blizu 20 odstotkov, športu pa nekaj več kot odstotkov programskega časa. Veliko poslušalcev danes radio spremlja prek spleta.

V Sloveniji je 35 izdajateljev komercialnih programov z registriranimi 138 programi, od katerih pa ne oddajajo vsi.

28 je izdajateljev programov s statusom posebnega pomena z 28 programi.
Poziv k pravočasni prijavi fonogramov – rok za oddajo prijav je 28. 2. 2023

Datum: 19. 01. 2023

Spoštovane izvajalke in izvajalci, proizvajalci fonogramov, imetniki sorodnih pravic na fonogramih!

 

Vstopili smo v novo leto 2023 in čas je, da pričnemo z izpolnjevanjem novoletnih zaobljub.

Prav gotovo  je ena izmed vaših zaobljub tudi ta, da boste na IPF prijavili ves svoj repertoar posnetih glasbenih del, ki nam ga doslej še niste utegnili posredovati.

Zato vas vabimo, da to storite čimprej in pravočasno prijavite fonograme pri nastanku katerih  ste sodelovali, oziroma ste imetnik pravic.

Prijave fonogramov, ki bodo na IPF, k.o. prispele do 28. februarja 2023, bomo zajeli v obdelavo in upoštevali pri redni delitvi za leto 2022.

Ob redni delitvi za fonograme uporabljene v letu 2022 bomo izvedli tudi končno delitev nadomestil za fonograme uporabljene v letu 2017. Zato je zelo pomembno, da preverite ali so vsi fonogrami, ki so nastali v preteklih letih, tudi prijavljeni pri IPF, k.o.

Portal ADMISS vam omogoča tako vpogled v podatke o predvajanih fonogramih, ki na IPF, k.o. še niso prijavljeni, kot tudi e-prijavo fonogramov.

V admissu, s klikom na razdelek ''kaj se rola'', lahko spremljate podatke o predvajanjih vaših skladb na posameznih radijih za izbrana časovna obdobja.

 

Težave, pripombe in predloge nam lahko sporočite na elektronski naslov: upravicenci@ipf.si.

Za pomoč se na nas lahko obrnete tudi po telefonu, na številko 01 527 29 32.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in sodelovanje in vam želimo vse dobro!

Vaš IPF, k.o.

 
Odziv na objave na temo uporabe »unikatne glasbe«

Datum: 13. 12. 2022

Izjava za javnost: odziv na objave na temo uporabe »unikatne glasbe«

 

Spoštovani,

v povezavi z objavami na temo uporabe glasbe v trgovinah, ki se zadnje čase pojavljajo v medijih, in so nastale kot posledica neprijetne nakupovalne izkušnje obiskovalcev v trgovskih centrih, v katerih so predvajali t. i. »unikatno glasbo« ter nekaterimi negativnimi odzivi, ki jih tudi na našo kolektivno organizacijo prejemamo s strani obiskovalcev teh trgovskih verig, vam posredujemo pojasnilo IPF, k.o..

V člankih ena od trgovskih verig navaja, da so v svojih poslovalnicah zamenjali glasbo. S ciljem, da znižajo stroške, so se odločili, da strankam v poslušanje ponudijo »unikatno glasbo«, ki jo bodo tekom leta večkrat zamenjali. Kot povedano, vse z namenom, da se izognejo plačilu za uporabo glasbe.

Javnost obveščamo, da se uporabnik varovanih del (glasbe) samo z menjavo vrste glasbe ne more izogniti plačilu nadomestil kolektivnim organizacijam. Slovenska zakonodaja določa, da se tovrstna priobčitev varovanih del javnosti upravlja obvezno kolektivno. 7. člen Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) določa, da je kolektivno upravljanje avtorske pravice po pooblastilu imetnika pravic ali po zakonu preneseno na kolektivno organizacijo. V nadaljevanju omenjeni zakon v 9. členu določa, da imetnik pravic upravlja svoje pravice na že objavljenih avtorskih delih le prek kolektivne organizacije (obvezno kolektivno upravljanje), če gre za priobčitev javnosti neodrskih glasbenih in pisanih del. To pomeni, da je kakršnokoli predvajanje glasbe (priobčitev javnosti) potrebno urejati preko kolektivne organizacije, česar pa nekateri trgovci ne upoštevajo, zato smo zoper njih že sprožili potrebne postopke.

IPF, k.o. na podlagi dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) kolektivno upravlja pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih. Zato je uporabo glasbe v oz. na javnih prostorih, kamor štejejo tudi trgovski centri, potrebno ustrezno in pravočasno urediti pri kolektivni organizaciji. Skladno z dovoljenjem URSIL sorodne pravice (pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov) upravlja IPF, k.o., pravice avtorjev pa Združenje SAZAS k.o.

Trgovske centre, ki pri svoji dejavnosti uporabljajo glasbo, v izogib morebitnim kršitvam zakonodaje zato prijazno vabimo, da uporabo glasbe ustrezno prijavijo na IPF, k.o. in tako pridobijo dovoljenje za njeno uporabo.

 

 

                                                                                                                                      IPF, k.o.

                                                                                                                   direktor Viljem Marjan Hribar
Čakanje na začetek koncerta v moreči tišini?!

Datum: 12. 12. 2022

Številne raziskave so pokazale, da je glasba za ozadje na dogodkih razvedrilne narave še kako pomembna. S predvajanjem posnete glasbe na koncertih z živo glasbo lahko izjemno vplivate na prijetno počutje obiskovalcev tako med odmori nastopajočih kot pred začetkom in ob koncu koncerta.

Tudi na različnih delavnicah, promocijskih dogodkih, srečanjih in druženjih lahko prav z glasbeno spremljavo ustvarite posebno vzdušje.

Če prireditev prijavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo in nato v 15-ih dneh po prireditvi posredujete še podatke za obračun nadomestila in spored predvajanih fonogramov, nadomestilo iz naslova pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov znaša le:

32,77 € - do 300 obiskovalcev,

76,47 € - od 301 do 1000 obiskovalcev,

142,01 € - od 1001 do 2000 obiskovalcev,           

196,65 € - od 2001 do 6000 obiskovalcev,…

 (zneski so brez DDV)

Če nam vse podatke posredujete preko Portala za uporabnike, vam pripada še 2 % popusta!

Vse uporabne povezave in informacije poiščite na:

 

Veselimo se sodelovanja z vami!
Umrl je Enzo Hrovatin

Datum: 02. 12. 2022

Foto: Radio Koper/Nataša Benčič

Poslovil se je pevec in kitarist skupine Faraoni Enzo Hrovatin, avtor in izvajalec številnih zimzelenih uspešnic, s katerimi so Faraoni večkrat slavili na festivalu Melodije morja in sonca. Med njimi so Solinar, Ti znaš, Mi ljudje smo kot morje in številne druge.

Na Melodijah morja in sonca so Faraoni slavili kar trikrat, prvič leta 1992 s skladbo E tristemente, nato pa še z Mi ljudje smo kot morje in Kar je res, je res. Leta 1997 so prejeli zlatega petelina za najboljšo pop skupino.

Iskreno sožalje vsem bližnjim.