2023
Pričnite z elektronskim poslovanjem in prihranite

Datum: 25. 09. 2023

Spoštovani poslovni partnerji,

na IPF, k.o. se trudimo, da so naše storitve prijazne do naših partnerjev in do okolja. Zato vas vljudno vabimo, da izpolnite obrazec, ki je na voljo na tej povezavi, in pričnete brezplačno uporabljati prednosti elektronskega poslovanja. Z oddajo obrazca boste pričeli prejemati izbrano obliko elektronskega računa, ki omogoča zanesljivo vročitev in cenejše poslovanje. Z izbiro na obrazcu lahko tudi spremenite želeno periodo obračuna. Prihranili boste čas, ki ga lahko porabite za opravljanje svoje primarne dejavnosti. 

Brezpapirno poslovanje je okolju prijazen način, hitrejši, preglednejši ter preprost za uporabo.

Prva tako vas ponovno vabimo k uporabi IPF portala za uporabnike na tej povezavi, ki omogoča celovito elektronsko poslovanje z IPF, k.o. 

Hvala!
Srečanje SLOVGRAM in IPF v Bratislavi

Datum: 11. 09. 2023

Minuli teden so se predstavniki IPF mudili v Bratislavi, kjer so s kolegi slovaške kolektivne organizacije Slovgram, ki skrbi za pravice izvajalcev in proizvajalcev zvočnih in avdiovizualnih posnetkov, debatirali in delili informacije o aktualnih temah.

Poudarki sestanka so bili na pravicah, ki jih posamična organizacija zastopa, kako so urejene v zakonodaji, kako je s pravico do ustreznega nadomestila v zakonodaji ter procesi pridobivanj novih dovoljenj.

Govorili so o odnosih z drugimi kolektivkami, krovnimi organizacijami ter vladnimi organi oz. ministrstvi. Dotaknili so se dveh sodb, RAAP in ATRESMEDIA, ter morebitnega vpliva na nacionalno zakonodajo, kot tudi sodnih postopkov in prakse nasploh.

Seveda pa je bila tema proces zbiranja nadomestil, sprejemanje in oblikovanje tarif in tarife za posamično pravico.

Izmenjave izkušenj z drugimi kolektivnimi organizacijami so zelo pomembne, kot tudi primerjava različnih praks delovanja. Vse to pripomore k še boljšemu delovanju organizacije, tako v odnosu do svojih članov kot širše, kar vodi k močni in prepoznavni zaščiti izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na mednarodni ravni.

 
Joker Out med tremi največkrat predvajanimi skladbami!

Datum: 25. 08. 2023

IPF, k.o., Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, dvakrat letno objavi rezultate predvajanja skladb, pridobljene z radijskih in televizijskih postaj, ki pošiljajo svoja poročila.

V prvi polovici leta 2023 je po zelo dolgem času med prvimi tremi, čez dan največkrat predvajanimi skladbami, slovenska. Na 3. mestu so namreč Joker Out z evrovizijsko skladbo Carpe Diem.

 

 

Še ena slovenska sledi do dvajsetega mesta in sicer Malo, malo ter Nina Pušlar na 13.

 

Nina ima še drugo skladbo med prvih 100, na 45. mestu, lanska zmagovalka Nina, Nina, Nina.

Tretje slovensko mesto zaseda Žan Serčič s skladbo Pusti mi spomin na 35. mestu.

 

Nato pa, žal, med 100 najbolj predvajanih le še ena domača: na 61. mestu Nekaj najinih stvari in Miran Rudan Indesign.
Izvedena seja Skupščine IPF, k.o.

Datum: 23. 08. 2023

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. je bila 28. avgusta 2023 izvedena seja Skupščine IPF, k.o.

Nadzorni odbor mora po opravljeni reviziji letnega poročila, ki mu ga predloži poslovodstvo, preveriti sestavljeno letno poročilo ter o ugotovitvah pripraviti pisno poročilo za skupščino. Obe poročili sta bili del objavljenih gradiv za sejo skupščine.

Skladno s tem so člani včeraj sprejeli Letno poročilo za poslovno leto 2022.

Člani IPF, k.o., imetniki pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, so obravnavali in potrdili vse predlagane sklepe:

  • sprejeli so novi Statut IPF, k.o.,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na videogramih,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil filmskih producentov.

Nato so za člane nadzornega odbora po prejetih kandidaturah imenovali tri predstavnike imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov: Gorana Lisico, Boštjana Menarta in Darja Rot.

Zapisnik seje skupščine je na voljo na tej povezavi.

Letno poročilo 2022, s katerim IPF vsako leto sodeluje tudi na izboru Akademije Finance in je lansko leto v svoji kategoriji ponovno zmagal, je tudi letos oblikoval Matjaž Tozon.
Člane IPF, k. o. obveščamo o sklicu seje skupščine

Datum: 11. 08. 2023

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. sklicujem

sejo Skupščine IPF, k.o.,

ki bo v ponedeljek, 28. avgusta 2023, ob 9.30 v prostorih IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.


Dnevni red:

1. Otvoritev seje skupščine
2. Poročilo nadzornega odbora, sprejem Letnega poročila za poslovno leto 2022
3. Akti IPF, k.o.
4. Imenovanje v organe upravljanja
5. Razno                                              Viljem Marjan Hribar, direktor

 

POSEBNA OPOZORILA
1. V skladu s 33. členom Statuta mora morebitni pooblaščenec pooblastilo za sodelovanje in glasovanje na skupščini kolektivni organizaciji predložiti najpozneje 3 delovne dni pred zasedanjem skupščine. Navodila pooblaščencu morajo biti jasno razvidna iz pooblastila. Priglasitve pooblastil, ki jih kolektivna organizacija prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz navedenega člena, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.
2. Zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev za izvedbo seje skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo na seji najavite na elektronski naslov skupscine@ipf.si vsaj tri delovne dni pred izvedbo seje skupščine.


Gradiva za sejo skupščine bodo od 11.8.2023 objavljena na spletni strani ADMISS (https://admiss.ipf.si/, razdelek Dokumenti), v času uradnih ur pa jih po predhodni najavi lahko prevzamete tudi na sedežu IPF, k.o., Argentinska ulica 17, Ljubljana.

Poslano:

  • članom Skupščine IPF, k.o.
  • Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
  • Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve