Arhiv novic objavljenih v letu 2012
Neutemeljeni napadi na integriteto in delo Zavoda IPF

Datum: 07. 02. 2012

V Zavodu IPF smo bili že drugič v tem letu s strani Slovenskih novic in »misterioznega« avtorja E.N. deležni grobih insinuacij o svojem delu, blatenja naših zaposlenih in članov organov ter nenazadnje poskusa, da ozka skupina ljudi samovoljno govori v imenu večine.

Praksa avtorja(-ice) prispevka je, da v članku zgolj na podlagi domnev in nepreverjenih govoric enostransko naniza neresnične informacije. O njih se nikoli ne pozanima pri Zavodu IPF, s čimer bi sestavki dobili potrebno objektivnost in celovitost slike.

Zato nam, cenjeni člani, dovolite nekaj pojasnil, ki ste jih že lahko prebrali na naši spletni strani, v E-novicah, Ehu in še kje.

V Zavodu IPF od ustanovitve delujemo v dobro zaščite sorodnih pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Samo v letu 2011 smo prihodke Zavoda IPF povečali za približno 15 odstotkov. Podatki so zgovorni; v letu 2009 smo zbrali 1.670.000 evrov nadomestil, v letu 2010 2.280.000, v leto 2011 pa smo se približali meji treh milijonov evrov zbranih nadomestil za uporabo del. Tudi v letu 2012 pričakujemo nadaljevanje rasti, saj ocenjujemo, da bodo naš prihodki predvidoma znašali 3.400.000,00 evrov. Za poslovno leto 2012 glede na dosedanje izkušnje in načrtovani razvoj predvidevamo 1.217.000,00 stroškov, kar je povsem racionalen delež glede na diverziteto poslovnih procesov, ki jih zahteva varstvo sorodnih pravic. Preostali denar bo namenjen glasbenim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov. Poudariti moramo, da tako Načrte dela kot vsa poročila sprejemajo organi Zavoda IPF, definirani v skladu s statutom in oblikovani na podlagi veljavne zakonodaje. O kompetentnosti organov Zavoda IPF pa odločajo naši člani na vsakoletnih skupščinah z javnimi in transparentnimi glasovanji, tako da se od zlonamernih in žaljivih ugibanj distanciramo.

Zavod IPF glasbenikom vsako minuto preko sistema Admiss omogoča vpogled v uporabo njihovih del in vsa pripadajoča nadomestila, kar je edini tovrstni primer med kolektivnimi organizacijami v Sloveniji in širše. Več transparentnosti ne zagotavlja nihče. Vsi dosedanji pregledi delovanja Zavoda IPF s strani neodvisnih institucij in revizijskih družb niso pokazali na nikakršne nepravilnosti, prav tako nismo prejeli nikakršnih pozivov k prenehanju svojega delovanja. V skladu s podeljenim dovoljenjem, upoštevajoč zakonodajo in sklepe svojih članov izpolnjujemo zaupano poslanstvo.

Zanikati moramo, da smo prejeli kakršen koli poziv k odstopu vodstva ali izražanje dvoma v kompetence članov naših svetov. Tako je članek grob napad na delo in integriteto direktorja Gregorja Štibernika ter člana Sveta Zavoda IPF Roka Ferengje. Njuno delo ocenjujete vi, spoštovani člani, in ne enostransko obveščeni pisci.

Svet Zavoda IPF
Vnesite v svoj rokovnik - pomembni datumi za upravičence

Datum: 01. 02. 2012

V Zavodu IPF smo z delom že dodobra zakorakali v novo leto, v katerem vam želimo ponovno pregledno in pravočasno omogočiti uveljavljanje vaših pravic. Pomemben del uspešnosti varstva vaših pravic je na vas samih, zato vas opozarjamo na:

31. marec, ko je zadnji datum za prijavo neprijavljenega repertoarja. Dopolnite podatke izvedb, pri katerih ste sodelovali. Več izveste tukaj.

5. junija bomo predvidoma pripravili obračune in poračune uporabe vaših del, do 15. junija vas bomo prosili, da podatke za izplačilo pregledate in nam sporočite morebitne popravke, 20. junija pa bomo nadomestila nakazali na vaše račune. Za prejšnja leta lahko podatke kadarkoli preverite v sistemu ADMISS.

Od 15. oktobra boste lahko izkoristili možnost predčasnega izplačila predujma za uporabo vaših del v letu 2012 in nam vloge poslali do 26. oktobra. Predujme bomo izplačali 5. novembra. Uporabo svojih del lahko za pretekla leta kadarkoli preverite v sistemu ADMISS, 500 najbolj predvajanih skladb pa lahko spremljate tudi tukaj.

Za morebitna pojasnila in odgovore na vaša vprašanja smo vam na voljo v oddelku Reparticije vsak delovni dan med 10. in 12. uro po telefonu: 01 52 72 932 ali po elektronski pošti: viljem.hribar@ipf.si.
Slovenija z Acto proti spletnemu piratstvu

Datum: 27. 01. 2012

Slovenija je skupaj z 22 državami Evropske unije ta teden v Tokiu podpisala sporazum Acta. Mednarodna listina bo zaščitila intelektualne pravice kreativne industrije pred spletno piracijo, kjer so najbolj na udaru dela glasbenikov in avdio-vizualnih ustvarjalcev, modne industrije, farmacije in še nekaterih drugih panog. Dokument prenaša odgovornost za nelegalno pridobljene intelektualne dobrine na internetne operaterje, zato bodo lahko ob zaznanih primerih kršitev uporabnikom onemogočili dostop do interneta. V Zavodu IPF upamo na čim prejšnjo implementacijo v našo zakonodajo in zaustavitev oškodovanja glasbenikov in proizvajalcev fonogramov.
Upravičenci, prijavite svoja dela - rok: 31. marec 2012!

Datum: 26. 01. 2012

V Zavodu IPF smo pri pregledu uporabljenega glasbenega repertoarja ugotovili, da mnoga dela nimajo prijavljenih imetnikov pravic. Razporedili smo jih v dve preglednici:

Vabimo vas, da s pomočjo iskalnika pregledate seznama. Če najdete dela, pri katerih ste sodelovali, jih prijavite na ustreznih obrazcih, ki jih najdete tukaj. Le tako bomo lahko uspešno zastopali vaše pravice in poskrbeli za izplačilo pripadajočih nadomestil.
Naša vrata so odprta

Datum: 18. 01. 2012

V Zavodu IPF smo skozi leta izoblikovali mnoge mehanizme transparentnosti in vpogleda v naše delovanje. Člani lahko tako poleg udeležbe na skupščinah vsak dan dostopate do različnih vsebin, povezanih z vašimi pravicami in našim delom. V nadaljevanju vas želimo spomniti na nekatere izmed njih, saj si želimo, da jih uporabite za svojo informiranost.

Preverite višino obračunanih nadomestil.
Za zagotavljanje višje transparentnosti delitve nadomestil je na naši spletni strani objavljena višina obračunanih nadomestil. Za obračunsko obdobje 2010 jo ločeno najdete za proizvajalce fonogramov in za izvajalce.

Komu gre zbrani denar
Na spletni strani lahko preverite, kdo so najbolj predvajani glasbeniki nasploh, kdo izmed proizvajalcev fonogramov ima največ uspešnic in kdo so tisti, ki kljub častitljivim letom s svojimi uspešnicami še vedno vztrajajo med najbolj predvajanimi skladbami. Seznam se praviloma osvežuje mesečno. Na tej strani na dnu najdete povezave tudi do seznamov za preteka leta. Ob tem so tukaj navedene tudi radijske postaje, ki jih upoštevamo pri delitvi nadomestil. Spremljate lahko tudi status obdelave sporedov za posamezni program in posamezni mesec.

Če se vam ne da brati, lahko gledate
Za tiste, ki vas je branje do tukaj že utrudilo, smo pripravili IPF.TV, kjer odgovarjamo na vaša najpogostejša vprašanja in predstavljamo naše delo.

Vaš uporabniški profil
Administrativne spletne strani ADMISS nudijo podatke o prijavljenih izvedbah (možen je izpis posameznih prijavljenih izvedb), lahko si ogledate svoje  matične podatke in tudi  seznam izvedb.  V zavihku »obračunski podatki« si lahko imetniki pravic ogledajo podatke o opravljenih obračunih in poračunih z  datumi izplačil nadomestil.

Vsem upravičencem so na ogled tudi sporedi predvajanih del, kjer so na voljo  podatki o številu predvajanj za posamezno izvedbo v sumarni obliki in po posameznih radijskih postajah. Člani katere od skupščin si lahko na ADMISS-u ogledajo tudi  seznam članov posameznih skupščin. Tisti upravičenci, ki najdejo »svoje« izvedbe na seznamu neprijavljenega repertoarja, pa jih lahko s pomočjo elektronskega obrazca tudi prijavijo.

 

Z NEKAJ KLIKI TUDI DO:

  • Letna poročila in načrti so ključni dokumenti, iz katerih je razvidno  naše poslovaje in usmeritve za delo v tekočem letu.
  • Zapisniki sej Sveta in Strokovnega sveta - Kot edina kolektivna organizacija pri nas imamo za prav vsa leta našega poslovanja objavljene  zapisnike sej , saj lahko le tako člani ocenjujejo delo izvoljenih predstavnikov v navedenih organih.
  • Zapisniki sej skupščin - Na spletu imamo edini objavljene vse  zapisnike rednih in izrednih sej skupščin izvajalcev in skupščin proizvajalcev fonogramov. Tako lahko upravičenci laže spremljajo kontinuiteto in razvoj zavoda ter ga primerjajo in vrednotijo skozi prizmo sprejetih odločitev članov in smernic, določenih na sejah skupščin.

 

Če pa imate še kakršno koli drugo vprašanje, smo vam v strokovnih službah Zavoda IPF na voljo na nsalovu:
Zavod IPF
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 52 72 930
Faks: 01/52 72 931
Elektronska pošta: info@ipf.si