Arhiv novic objavljenih v letu 2013
18., izredna seja Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 09. 01. 2013

Predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije sklicujem

18., izredno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF,

ki bo dne 23. januarja 2013, ob 10. uri, v prostorih Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje
2. Razmejevanje stroškov

Boštjan Menart
Predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 16. januarja 2013, od tega datuma naprej pa jih lahko včasu uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljani.
Spoštovani člani!

Datum: 04. 01. 2013

Za nami je še eno leto in prve dni novega leta izkoriščam za to, da se vam zahvalim za zaupanje in sodelovanje v letu 2012. Sam ga, kljub mnogim turbolentnim trenutkom, ocenjujem za najuspešnejše v zgodovini delovanja Zavoda IPF. Zakaj?

Zavod IPF je prešel iz faze 1.0 v 2.0. Del preteklega razmišljanja in pogleda na stvari je za nami, pred nami so novi izzivi.

V letu 2012 smo lahko upravičeno ponosni na nekaj pomembnih dejstev:

  1. Prvič v zgodovini poslovanja smo presegli magično mejo 3.000.000 € zbranih nadomestil.
  2. Delilna masa se je v primerjavi z letom 2011 znatno povečala.
  3. Stroški so nehali rasti. Nerevidirani rezultati za leto 2012 kažejo, da smo dosegli zastavljeni nivo, saj znašajo stroški delovanja manj kot 30 % prihodkov, kar nas, upoštevajoč obseg trga, uvršča med učinkovitejše kolektivne organizacije v Evropi.
  4. Uspešno smo racionalizirali in reorganizirali poslovanje Zavoda IPF in strokovnih služb, ki so danes še učinkovitejše pri svojem delu.

Navedeno nam prav lahko daje več kot dovolj samozavesti, da začnemo smelo izvajati načrt za leto 2013. V našem ospredju ostaja zaščita vaših pravic, spoštovani člani, zato smo si postavili nekaj prioritet:

  1. Še naprej učinkovito zagotavljati stabilnost poslovanja in izplačil nadomestil članom.
  2. Vzdrževati želimo visok nivo detektiranja uporabe glasbe.
  3. Urediti tarife z radiodifuznim sektorjem.
  4. Še aktivneje upravljati terjatve.

S skupnim delom, zaupanjem in predvsem konstruktivnim sodelovanjem nam bo uspelo! Še enkrat hvala vsem, ki sooblikujete zgodbo IPF-a.

Veliko sreče in zadovoljstva ter prijetne prve dni novega leta!

Gregor Štibernik, direktor