Arhiv novic objavljenih v letu 2017
Izteka se rok za prijavo skladb

Datum: 30. 03. 2017

31. marca se izteče rok, do katerega lahko prijavite skladbe iz leta 2016. Prav tako zbiramo prijave za končni obračun skladb, predvajanih leta 2011. Ste na njih sodelovali kot izvajalec ali izvajalka oziroma ste proizvajalec fonograma? S pravočasno prijavo boste lahko prejeli izplačana nadomestila za uporabo.

Za obračun nadomestil je nujno potrebna pravočasna in pravilna prijava posnete skladbe oz. fonograma, na kateri ste izvajalec ali proizvajalec fonograma. Obrazec za prijavo posnete izvedbe najdete na naši strani in na spletnem portalu Admiss. Preverite tudi, ali so v bazo IPF vneseni vsi potrebni podatki o sodelujočih izvajalcih in vsi vaši osebni podatke, ki so nujni za nakazilo. Aktualne spremembe na e-naslov: obracuni@ipf.si


PRIJAVA IZVEDBE

SEZNAM NEPRIJAVLJENIH IZVEDB


Že imajo skladbe kodo ISRC?

Mednarodna koda ISRC omogoča, da uporabi vaše skladbe sledimo po vsem svetu. Dvanajstmestna oznaka nam omogoča, da izvemo, katera skladba je bila kdaj in kje predvajana ter kdo so imetniki pravic na posnetku. IPF je nacionalna agencija za pridobitev kode ISRC. Več informacij in prijava skladb vas čaka tukaj.Potrebujete pomoč pri prijavi izvedb?

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo v času uradnih ur na sedežu IPF, Šmartinska cesta 152/hala 6, Ljubljana, vsak delovni petek med 8. in 10. uro po predhodni najavi. Za informacije smo na voljo tudi na telefonski številki: 01 52 72 932 ali po elektronski pošti: info@ipf.si.
Vabilo na delavnico o novem Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Datum: 23. 03. 2017

Spoštovani člani!

Naša država ima od lanskega leta nov Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki v delovanje kolektivnih organizacij in s tem v upravljanje vaše pravice prinaša določene spremembe. Kot kolektivna organizacija mora IPF svoje akte uskladiti z novimi določbami, zato vas vljudno vabimo na delavnico, kjer bomo pregledali področja sprememb in predloge uskladitev.

Delavnica bo potekala v prostorih IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, 3. aprila 2017 ob 10. uri. Zaradi lažjega poteka dela vas vljudno vabimo, da zakon predhodno pregledate in razmislite o predlogih oziroma pobudah.

Predstavili vam bomo določila ZKUASP, ki bodo vplivala na naslednja področja: 

  • statut
  • pravila o delitvi zbranih avtorskih honorarjev
  • pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev
  • pravila o politiki vlaganja avtorskih honorarjev v bančne depozite in uporabi teh prihodkov
  • pravila o stroških poslovanja
  • pravila o namenskih skladih
  • pravila o obvladovanju tveganj

 

Zakon je dosegljiv na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7317.

Zaradi prostorskih omejitev vas prosimo, da predhodno (najkasneje do 30. marca 2017) potrdite svojo udeležbo na info@ipf.si.
Uskladitev višine nadomestil v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin

Datum: 15. 03. 2017

Obveščamo vas, da je IPF v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2016 uskladil višine vseh nadomestil, na podlagi katerih uporabnikom zaračunava javno predvajanje komercialno izdanih fonogramov. Usklajena nadomestila so v veljavi od 1.2.2017 do ponovne uskladitve.

V spodnjih tabelah si lahko ogledate usklajena nadomestila po tarifah glede na posamezno področje:

 

 

Več informacij

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo v Službi za percepcijo IPF na telefonski številki 01/527-29-30 vsak delovni ponedeljek, sredo in petek med 10. in 12. ter med 13. in 15. uro ali preko elektronske pošte na naslovu info@ipf.si.
Prijavite svoja dela, da bomo lahko sledili njihovi uporabi tudi v tujini

Datum: 02. 03. 2017

S tem ko prijavite svoja dela IPF-u, omogočite varovanje svojih pravic pri predvajanjih tako doma, kot tudi v tujini.

IPF je konec januarja uspešno prenesel repertoar imetnikov pravic, ki so IPF pooblastili za zastopanje na ozemlju Republike Slovenije, v svetovno bazo izvedb VRDB2. IPF se je s tem priključil več kot 40 kolektivnim organizacijam, ki so že ali bodo enako storile v letošnjem letu.
Skupna baza glasbenih del omogoča kolektivnim organizacijam boljši dostop do podatkov o predvajanih delih, uporabljenih na njihovem ozemlju in s tem kvalitetnejšo obdelavo izmenjave zbranih nadomestil za namen delitve upravičencem.

 

Ste prijavili na IPF vse svoje skladbe iz leta 2016?

Ste preverili, ali ste že prijavili skladbe (fonograme) iz leta 2016 ali mogoče tudi starejše? Podatke potrebujemo za pripravo obračuna predvajanih skladb v letu 2016 in za končni poračun vseh skladb, ki so bile predvajane v letu 2011.

Rok za prijavo vseh neprijavljenih fonogramov je 31. marec 2017.

Kliknite na spodnjo povezavo in preverite ali je bilo neprijavljeno delo že predvajano: 

SEZNAM NEPRIJAVLJENIH IZVEDB

Kliknite na spodnjo povezavo in prijavite svoja dela:

PRIJAVA IZVEDBE


Več informacij

Za informacije smo na voljo na telefonski številki: 01 52 72 932, ali po elektronski pošti: info@ipf.si. Obiščete nas lahko v času uradnih ur, vsak delovni petek med 8. in 10. uro po predhodni najavi, na naslovu IPF, Šmartinska cesta 152/hala 6, Ljubljana.

 

 
Ste prijavili na IPF vse svoje skladbe?

Datum: 07. 02. 2017

Ste preverili ali so že prijavljene vse skladbe, ustvarjene v letu 2016, na katerih ste sodelovali kot izvajalec oz. izvajalka ali pa ste proizvajalec fonograma. Ste prepričani, da ste prijavili vse skladbe starejšega datuma nastanka? Vse neprijavljene fonograme prijavite čim prej, saj jih bomo le tako lahko zajeli v obračun predvajanih skladb v letu 2016 in v končni poračun vseh skladb, ki so bile predvajane v letu 2011.

Rok za prijavo vseh neprijavljenih fonogramov je 31. marec 2017.


Skladbe prijavite na www.ipf.si

Obrazec za prijavo posnete izvedbe je na voljo na naši spletni strani in na našem spletnem portalu Admiss.

Kliknite na spodnji povezavi:

PRIJAVA IZVEDBE

SEZNAM NEPRIJAVLJENIH IZVEDB

Na podlagi rednega prijavljanja novih glasbenih posnetkov v IPF bazo tako z vašo pomočjo redno skrbimo, da so radijski programi sproti seznanjeni z vašim delom. IPF Ministrstvu za kulturo RS redno posreduje seznam prejetih prijav glasbenih posnetkov, prvič objavljenih v zadnjih dveh letih, ki ga ministrstvo objavlja na svoji spletni strani in tako pomaga k izpolnjevanju Zakona o medijih.


Zakaj je pomembno, da prijavite svoja glasbena dela?

Za obračun vaših nadomestil je nujno potrebna pravočasna in pravilna prijava posnete skladbe oz. fonograma, na kateri ste izvajalec ali proizvajalec fonograma. Naj vas nadomestila ne čakajo po nepotrebnem, zato v svojem ADMISS profilu pravočasno preverite ali so v IPF bazo prijavljenih izvedb vneseni vsi potrebni podatki o sodelujočih izvajalcih na izvedbah kakor tudi ali so pravilni vsi vaši osebni podatke, ki so nujni za nakazilo ter nemudoma sporočite vse eventualne aktualne spremembe na e-naslov: obracuni@ipf.si


Imajo vaše skladbe že oznake ISRC?

V digitalnem svetu vaše skladbe poslušajo po vsem svetu. Želite za njihovo uporabo prejemati nadomestila? Dvanajstmestna oznaka ISRC omogoča preprosto in pravilno ugotavljanje, katera skladba je bila kdaj in kje predvajana ter kdo so imetniki pravic na posnetku. IPF je nacionalna agencija za pridobitev kode ISRC. Več informacij in prijava skladb vas čaka tukaj.

 

ISRC


Potrebujete pomoč pri prijavi izvedb?

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo v času uradnih ur na sedežu IPF-a, Argentinska ulica 17, Ljubljana, vsak delovni petek med 8. in 10. uro po predhodni najavi.

Za informacije smo na voljo tudi na telefonski številki: 01 52 72 932, ali po elektronski pošti: info@ipf.si.